OPINIE: Netto zeevrachten in twintig jaar tijd gehalveerd

Stefan Verberckmoes

Rekening houdende met de fors gestegen brandstofkosten betalen verladers nu gemiddeld de helft minder basisvracht dan twintig jaar geleden. Het zijn grotendeels de verladers die van de schaalvergroting in de lijnvaart geprofiteerd hebben.

Stefan Verberckmoes

Shipping Analyst

De recente invoering van noodtoeslagen door de grote containerrederijen om de forse stijging van de bunkerkosten te recupereren, heeft bij menig verlader kwaad bloed gezet omdat de transportkosten plots stijgen. De carriers grepen eind vorige maand naar het traditionele wapen van een extra toeslag omdat ze opnieuw in de rode cijfers komen. De voorbije jaren hebben ze de kosten kunnen drukken door grotere schepen in te zetten, maar nu blijkt dat ze daar niet zozeer zelf van geprofiteerd hebben.

In vergelijking met 1998 is de China Containerized Freight Index (CCFI) die de evolutie van de tarieven voor zowel spot- als contractuele lading reflecteert, met 27% gedaald. Verladers betalen nu dus ruim een vijfde minder dan twintig jaar geleden.

Een hogere brandstoftoeslag mist zijn effect als de all-in prijzen stagneren of dalen

Wanneer de bunkertoeslag daarvan afgetrokken wordt, blijkt dat de nettovrachten in diezelfde periode zelfs gehalveerd zijn. In 1998 waren de brandstofkosten goed voor 8% van alle operationele kosten van de carriers. In 2011 schommelde dat rond de 26% en momenteel gaat het volgens de Franse consultant Alphaliner om zo’n 15%. De hogere bunkerprijzen werden gedeeltelijk aan de klanten doorgerekend via hogere Bunker Adjustment Factors (BAF), maar wanneer de all-inprijs stagneert (of daalt) en de BAF stijgt, daalt eigenlijk de basisvracht. De BAF mist in dat geval zijn effect.

Dat de bunkerprijzen in twintig jaar tijd vervijfvoudigd zijn en dat de all-intarieven nu meer dan een vijfde lager liggen, konden de carriers alleen maar opvangen door schaalvergroting, slow steaming of andere besparingen. Die rek is echter op, zodat ze hun inkomsten nu dringend op een of andere manier moeten zien te verhogen om zware verliezen af te wenden.

De forse daling van de basisvrachten gedurende de voorbije decennia plaatst het protest van de verladers over de noodtoeslagen in een ander daglicht. Het blijft een feit dat de sector nog altijd nood heeft aan een efficiënt prijsmechanisme dat voor beide partijen aanvaardbaar is.