OPINIE - Maersk en IBM blockchain: een zinkend schip?

Troy Muyshondt (partner Dockflow.be)

In plaats van het te houden op “we zijn van naam veranderd”, openen Maersk & IBM opnieuw het blockchain buzzword-woordenboek en kondigen ze TradeLens aan. Volgens hen gaat het hier om een heuse vernieuwing. Ik zie het als het toegeven van een fout.

Troy Muyshondt (partner Dockflow.be)

Volgens Maersk & IBM gaat het bij TradeLens om een heuse vernieuwing. Maar volgens mij is het besef gekomen dat de joint venture tussen beide partijen haaks staat op de bestaansreden van blockchaintechnologie.

Blockchain heeft immers als doel de macht bij de deelnemers in het netwerk te leggen, zodat zij onafhankelijk van een tussenpersoon handel kunnen drijven met elkaar. Je zou het kunnen zien als een soort databank in de cloud die wordt onderhouden door de deelnemers zelf. Het verschil daarbij is dat blockchaintechnologie ideaal is om te bepalen wie welke data ziet en wie wat niet ziet. Op die manier kunnen zelfs concurrenten met elkaar samenwerken.

Menselijk aspect

Mocht Maersk louter gebruiker zijn van IBM’s technologie, zou er geen probleem zijn. Het is door het oprichten van een vennootschap tussen beide dat het gedachtegoed van blockchain wordt geschaad. Zo werd het imago gecreëerd van het Maersk & IBM clubje, en als je wou mocht je er misschien deel van uitmaken. Bovendien was de CEO van de joint venture (Michael White) de voormalige CEO van Maersk Line in Noord-Amerika, en de voorzitter van de raad van bestuur was chief commercial officer bij Maersk. Het claimen van dergelijke machtsposities is niet de ideale setting om samen te werken met concurrenten. Ondanks de mogelijkheden van de technologie om data af te schermen, mag men het menselijke aspect niet vergeten. Het is logisch dat er weinig rederijen stonden te springen om deel te nemen. De vraag is wat TradeLens hieraan verandert.

Ecosystemen

Een tweede opmerking die ik bij TradeLens wil formuleren is dat het zich bevindt in een zeer gefragmenteerde markt. Het was onduidelijk hoe GTD (Global Trade Digitization) zich verhield tot de Food Trust en Food Safety projecten van IBM. Mijns inziens was er reeds overlap tussen deze drie initiatieven. Vandaag de dag ontstaan er alsmaar meer projecten die net hetzelfde willen doen: het verbinden van de end-to-endsupplychain. Hoe deze ecosystemen naast elkaar kunnen bestaan, en of ze naast elkaar kunnen bestaan, is onbekend.

Tastbare voordelen

Tot slot concludeer ik dat de aankondiging van TradeLens en het ophouden van GTD als een deuk in de reputatie van blockchaintechnologie zal gezien worden. Het is een technologie die zich nog moet bewijzen in het logistieke landschap. Tot op heden zijn er weinig voordelen van blockchain voelbaar in de Antwerpse haven. We keken allemaal toe hoe de grote jongens ermee aan de haal gingen, maar ook zij bleken het verkeerd begrepen te hebben. Dit maakt de stap groter voor organisaties om met blockchain aan de slag te gaan. De tijd dat het werkte om te schermen met pilots is voorbij. Het is tijd voor tastbare voordelen. Ik ben ervan overtuigd dat deze eraan zitten te komen, maar op dit moment kan men niet anders dan zeer kritisch te blijven ten opzichte van nieuwe projecten. IBM, Maersk, maak er alsjeblieft iets moois van.

Troy Muyshondt, partner Dockflow.be