OPINIE: "Keur gebruik e-CMR nu goed als wapen in strijd tegen corona"

Barry Van Leuven

'Gebruik onmiddellijk de mogelijkheden van de digitalisering om het wegtransport in coronatijden veiliger en efficiënter te maken.' Dat is de kern van het pleidooi van Barry Van Leuven, gedelegeerd bestuurder van Pionira nv uit Zeebrugge.

Barry Van Leuven

Tijdens deze pandemie probeert de logistieke sector uit alle macht het hoofd te bieden aan de crisis. Logistieke dienstverleners maken overuren om de distributie van goederen te garanderen. Transportbedrijven krijgen de opdracht hun chauffeurs niet van boord te laten gaan om de goederen te lossen. We moeten ervoor zorgen dat deze sector niet wordt getroffen door het virus, want de chauffeurs zijn een kwetsbare groep en we moeten voorkomen dat ze virusdragers worden. 

Daarnaast weten we dat vrachtwagenbedrijven normaal gesproken al moeilijke geldstromen kennen. Ze moeten wachten tot hun vrachtwagens met getekende leveringspapieren naar huis terugkeren voordat ze het transport kunnen factureren. Nu loopt dat nog moeilijker. Tegelijkertijd probeert iedereen thuis te werken, zodat niemand in de vrachtwagenbedrijven de papieren nog kan verwerken.

Oproep

Digitalisering kan hier de oplossing bieden. Na een webinar georganiseerd door ERTICO – ITS Europe op 20 maart, met 45 deelnemers uit verschillende landen, werd het volgende voorstel goed ontvangen. Het is een oproep aan de autoriteiten om de vervoerssector toe te staan de e-documenten (e-CMR) te gebruiken, ongeacht of het land de wetgeving heeft geratificeerd of niet. Dat zal de administratie verminderen, de verwerking versnellen en vooral extra bescherming bieden aan de chauffeurs en alle afhandelaars in de toeleveringsketen.

e-DOC-etiket

Wanneer voertuigen goederen onder e-CMR vervoeren, worden ze gemarkeerd met een e-DOC-label (voor en achter). Wanneer voertuigen containers vervoeren, moet de container ook aan alle vier de zijden gelabeld zijn met een e-DOC-etiket. Het e-DOC-etiket is alleen optioneel tijdens de overgangsperiode. Het label informeert de ontvangers binnen de magazijnen en andere deelnemers aan het proces over het gebruik van elektronische documenten. Het is ook perfect voor intermodaal transport.

Ongeremd

Door het label kan het grensoverschrijdende transport sneller, veiliger en gemakkelijker verlopen. Het maakt het mogelijk om een snelle rijstrook voor vrachtwagens te creëren, wat betekent dat de vrachtwagen ongeremd kan rijden als alle goederen in de lading onder een e-CMR vallen.

Vijf goede redenen

Samengevat waarom we in crisissituaties e-documenten nodig hebben:

1.    Digitale ondertekening zonder fysiek contact tussen vrachtwagenchauffeurs en logistieke partners,

2.    Het vervoer van essentiële goederen is gegarandeerd,

3.    Politie en douane hebben controle over de vrachtwagens zonder dat er interventies nodig zijn,

4.    Transparante administratie en facturatie voor thuiswerkers tijdens de coronacrisis,

5.    Minder kans op besmetting via goederen of documenten.

Wij vragen de overheden om deze maatregel goed te keuren, zodat de logistiek in deze uitzonderlijke periode op een zo veilig mogelijke manier kan worden gegarandeerd. We hebben de sector nodig om ons door de crisis heen te helpen! 

Barry Van Leuven, gedelegeerd bestuurder Pionira nv