OPINIE: Grote woorden lossen geen files op

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

Als de daling van de volumes van de binnenvaart geen wake-upcall zijn, dan wordt dit land niet alleen een recordhouder 'regering vormen', maar ook met lengtes voorsprong wereldkampioen stilstaan. Dat dit ook achteruitgaan betekent, is oude wijsheid.

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

Nadat we eerder al meldden dat de Waalse binnenvaart vorig jaar in volume kromp, scoort ook Vlaanderen in 2019 rode cijfers. Als we dit afspiegelen tegen de recordcijfers voor datzelfde jaar, waar we met zijn allen zo fier op waren, dan is dit eigenlijk een regelrecht drama.

Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om te becijferen dat grotere volumes in onze havens, gekoppeld aan dalende cijfers in de binnenvaart, betekenen dat we nog heel wat meer vrachtwagens over de weg stuurden. Want niemand gelooft dat het spoor, ondanks alle positieve ontwikkelingen, plots alles heeft opgevangen.

De feiten zijn hard. Je kan op geen sectorevent komen of de modal shift wordt er vanuit alle hoeken bewierrookt. De modal shift begint soms verdacht op een godsdienst te lijken. We murmelen allemaal onze gebeden, maar als we de kerk uit zijn, wenkt blijkbaar de zonde.

Naar aloude Vlaamse gewoonte kunnen we weer allemaal naar een ander kijken om de grootste zondaar te vinden. Een zeer gemakkelijke manier om de kop in het zand te steken. Maar als we dit blijven doen, keert zich dat tegen iedereen die nog economie wil zien groeien. Al zeker in Antwerpen.

Het grote verbond rond Oosterweel, waar iedereen zo lovend over doet, gaat uit van een grote – daar komt ie weer – modal shift. Wel, als we niet opletten wordt Corneel van Oosterweel een blinde of zelfs dode vink. Ook het wankele evenwicht voor een nieuw containerdok dat we zo graag willen graven op linkeroever, is eveneens gebouwd op het inzicht dat we de modal shift waarmaken. Opletten: want het spreekwoord wil dat wie een put graaft ...

Het is eenvoudig. Als we met dit soort rapport blijven thuiskomen, verdienen we een pedagogisch verantwoord pak voor de logistieke broek. Laat de boodschap nu binnenkomen. Iedereen moet aan de bak, willen we niet voor lange tijd het vertrouwen van de burger verliezen. Grote woorden lossen geen files op. En net dat wordt van ons verwacht.

We moeten de verzuchtingen uit de binnenvaart ernstiger nemen. We moeten veel ernstiger op zoek naar betere uitwisseling van data om onze transporten te vergroenen. We moeten luisteren naar de inzichten van de kartrekkers van het goederenvervoer over het spoor. Enzovoort.

En de overheid zal niet kunnen blijven aarzelen. Zwaar inzetten op effectieve positieve steun voor transport over binnenvaart en spoor, tegen elke besparingslogica in, zal nodig zijn. Het tegenovergestelde is zuurstof geven aan nieuwe actiegroepen met nog meer populisme. Actiegroepen die vaak veroorzaken wat ze eigenlijk zelf beweren te bestrijden: immobilisme. We staan al genoeg stil, zou ik denken.