OPINIE - Frank Moreels: "Waardering moet in klinkende munt"

Frank Moreels

Vakbondsleider Frank Moreels grijpt de lof voor chauffeurs in coronatijden aan om te pleiten voor een structurele opwaardering. "Hoe zal men de werkpaarden van de transportsector belonen voor hun werk tijdens de coronacrisis", vraagt hij zich af.

Frank Moreels

Ik ben bijna ontroerd als ik op de websites, tweetaccounts en Facebookpagina’s van de patronale organisaties zie hoe onder meer truckers en logistiekers vandaag opgehemeld worden. Febetra, UPTR en TLV sparen lof noch superlatieven om de chauffeurs op te hemelen. Terecht overigens. Even terecht uiten ze ook hun verontwaardiging over het feit dat er op de los- en laadplaatsen weinig respect is voor de truckers. Bijvoorbeeld omdat de vrachtwagenchauffeurs zelfs de toegang tot de toiletten ontzegd wordt. 

Vandaag, tijdens deze coronacrisis, wordt de transportsector door velen opeens erkend als een essentiële sector. Vaak door mensen die zich enkele weken geleden nog ergerden aan de truckers, die onvoorzichtig zouden rijden en files en ongevallen zouden veroorzaken.

Opeens realiseren beleidsmakers, politici en het publiek zich dat de winkelrekken leeg zouden zijn, mochten de truckers niet leveren, en mochten hun collega’s in de logistieke centra hen niet bevoorraden. Plots denkt men eraan dat ziekenhuizen en apotheken bevoorraad worden door transportarbeiders. Ineens weet men dat ook taxi- en buschauffeurs aan de slag blijven om het transport draaiende te houden.

Pralines

Ik stel me de vraag hoe de transportarbeiders bedankt zullen worden. Zullen ze een bos bloemen krijgen als dank voor de geleverde arbeid? Of zal men nu eindelijk de laagstbetaalden van de economie echt gaan belonen? Niet met een doos pralines, maar door de strategische rol van hun job te erkennen, dus door ze een deftig loon te geven.

De werkgevers mogen dan wel verklaren dat ze de inspanningen van 'hun' personeel appreciëren, ze weigerden vorige week elke bijpassing bij eventuele tijdelijke werkloosheid. Ze weigerden eigenlijk elk voorstel dat de loonkost zou verhogen.

Schoonmaak

Tijd dus om eraan te herinneren dat de lonen in de transportsector lager liggen dan die in de schoonmaaksector. Tijd om erop te wijzen dat een chauffeur veel te veel uren moet kloppen om een aanvaardbaar loon bij elkaar te rijden. Een chauffeur moet algauw zestig uur in de week rijden, laden, lossen, wachten en paperassen invullen om aan een leefbaar maandloon te komen. Een chauffeur wordt per uur tussen 11,0110 en 12,1040 euro betaald (afhankelijk van de vrachtwagen die hij of zij bestuurt). Een logistiekarbeider/ster krijgt 12,2585 euro.

Klinkende munt

Het is dus tijd om het beroep van transportarbeider, chauffeur, logistieker enzovoort te herwaarderen. Het is tijd om los van loonnormen en andere beperkingen een inhaaloperatie te organiseren. Een bos bloemen of een doos pralines is welkom. Echte waardering in klinkende munt is wat moet gebeuren.

We hopen dat iedereen die vandaag forse verklaringen doet en de transportarbeiders – volledig terecht – in het zonnetje zet, dat niet zal vergeten na deze coronacrisis. BTB zal er zijn om hen eraan te herinneren.

Frank Moreels, voorzitter BTB