OPINIE: "Eindelijk erkenning voor vitale rol wegtransport"

Philippe Degraef

Philippe Degraef, de directeur van de Belgische transportfederatie Febetra, ziet alvast één voordeel aan de coronacrisis. In de Wetstraat én de Dorpsstraat lijkt de erkenning te groeien voor de waarde van het wegtransport voor de samenleving.

Philippe Degraef

Directeur van transportorganisatie Febetra

Laten we elkaar geen Liesbeth noemen. Het wegvervoer heeft al geruime tijd geen al te goed imago, noch in de Wetstraat, noch in de Dorpsstraat. Die negatieve perceptie kan men heel kort als volgt samenvatten: vrachtwagens zijn gevaarlijke, storende elementen op onze wegen die bovendien ook nog eens veel vervuilen. Ook al zijn die indianenverhalen vaak maar op halve waarheden of zelfs heuse leugens gebaseerd en kan je ze aan de hand van facts and figures weerleggen, moeten we als sector eerlijk durven bekennen dat we er tot nu toe niet in geslaagd zijn om die negatieve perceptie de wereld uit te helpen.

Groene minister

Wel, goed nieuws, het tij is aan het keren. Het klinkt heel cynisch, maar als er al één positieve kant is aan heel de coronacrisis, dan is het wel dat het goederenvervoer over de weg op de juiste waarde begint ingeschat te worden. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Als zelfs de groene Transportminister in Oostenrijk, nota bene het meest vrachtwagenonvriendelijke land uit de hele Europese Unie, de weekendrijverboden voor vrachtwagens opheft, dan mag je gerust concluderen dat in politieke kringen stilletjesaan iedereen tot het besef gekomen is dat vrachtwagens een cruciale en onmisbare rol spelen in de supplychain.

Aha-erlebnis

Ook bij de consumenten zijn de geesten aan het rijpen. De afgelopen dagen kregen we van illustere onbekenden dankbetuigingen voor al die transporteurs en vrachtwagenchauffeurs die zich uit de naad werken om de economie zo goed en zo kwaad als het kan, draaiende te houden. Een wereld van verschil met de berichten uit de pre-coronaperiode, die nooit erg vleiend waren voor onze sector. Een soort aha-erlebnis, die we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. De consument is eindelijk tot het inzicht gekomen dat zonder de onverdroten inzet van al die stille helden uit de transportsector, de winkelrekken leeg zouden blijven, er geen e-commercepakjes meer aan de deur geleverd zouden worden en dat de ziekenhuizen niet meer bevoorraad zouden worden. Kortom dat de situatie vele keren erger zou zijn, dan ze nu is.

Overleven

Doodtriest eigenlijk dat er zoiets als een coronacrisis nodig geweest is om die doorbraak te forceren. Hopelijk overleeft die aha-erlebnis de coronacrisis en blijft ze voor eeuwig en altijd diep in het collectief geheugen van burgers en consumenten gegrift.

Philippe Degraef, directeur Febetra