OPINIE: e-CMR – Komaan Europa, geef eens wat gas

Serge Gregoir

Een proefproject van drie jaar rond de e-CMR loopt af op 30 november. Bij een positieve evaluatie door de deelnemers zou het project daarna verlengd worden. Maar in de sector willen velen dat het sneller gaat. Serge Gregoir (Eutraco) is een van hen.

Serge Gregoir

We lezen op de TransFollow website: “In februari 2008 is er een aanvullend e-protocol toegevoegd aan het CMR-Verdrag, dat in juni 2011 in werking is getreden. Het e-protocol biedt een juridisch kader en juridische standaarden voor het gebruik van elektronische middelen bij het vastleggen van de CMR-vrachtbrief. Inmiddels hebben in totaal 24 landen zich geratificeerd. Op woensdag 27 november 2019 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad een overeenstemming bereikt om de lidstaten te verplichten vrachtdocumenten digitaal te accepteren. Naar verwachting wordt de digitale gegevensuitwisseling uiterlijk in 2026 verplicht gesteld.”

Dat betekent dat we dus al twaalf jaar werken aan de digitalisering van de klassieke vrachtbrief en dat het in het allerbeste geval nóg eens minstens zes jaar duurt voor we écht stappen gaan maken. Te gek voor woorden, toch?

Heilige graal

Voor de niet-ingewijden onder ons herhaal ik nog even waar de e-CMR voor staat. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over het inscannen van een stuk papier, maar over het integraal vervangen van dit papier door een digitaal medium.

Dit is wat ons betreft dé heilige graal inzake optimalisatie van de administratie van een transporteur. Je kan namelijk de hele administratieve afhandeling rond transport met een kwantum leap gaan automatiseren en versnellen. Maar we zien een aantal serieuze bottlenecks die de realisatie ervan tegenhouden.

Bottlenecks

  1. Als ik naar onze eigen operaties kijk, dan komen wij op jaarbasis op ongeveer 20.000 unieke laad- en losplaatsen. Dat betekent 20.000 partijen die overtuigd moeten worden dat de e-CMR een wettelijke vervanging is van de papieren versie. Dat betekent dat die partijen zich ook moeten organiseren om niet meer met papier te werken, maar via digitale platformen. En dat in een tijdperk waarin sommigen zelfs nog geen vrede kunnen nemen met een gescande versie van de huidige CMR: ze eisen originelen op papier. De enorme berg werk die gepaard gaat om in ons geval die 20.000 partijen te onboarden en mee te nemen in de verandering, is simpel onoverkomelijk voor ons bedrijf.
     
  2. Er is niet één platform voor e-CMR, maar er zijn verschillende bedrijven die hierop inspelen en producten bieden. Dat betekent dat als Eutraco kiest voor platform X en een concullega voor platform Y, onze klanten, laadplaatsen en losplaatsen geconfronteerd worden met een verschillende infrastructuur.

Volgende stappen

De e-CMR is een gemiste kans voor Europa om een verschil te maken in de transportsector. Wat naar mijn beleving moet gebeuren zijn de volgende stappen:

Stap 1: Verplichting. Verplicht alle lidstaten om binnen de twee jaar de digitale vrachtbrief uit te rollen. Implementeer een verbod op gebruik van de papieren CMR na de gratieperiode. Wees niet bang om radicaal te zijn. We hebben behoefte aan forward thinking met de guts om radicaal te ageren. Lever hiermee het juridische kader dat de sector nodig heeft om dit geforceerd uit te rollen in haar keten.

Stap 2: Standaarden. Stel vanuit Europa één partij aan die de technologie levert (= het achterliggende platform) voor alle lidstaten. Neem de vrijheid weg voor ambitieuze ondernemers om platformen (en hún standaarden) te bouwen voor de markt. Gebruik die kans vanuit Europa om één standaard methodiek & technologie neer te zetten als dé backbone-infrastructuur voor de administratie inzake transport. We hebben toch ook niet onze eigen versie van de CMR verzonnen? Ik zie echt niet in waarom de markt open is voor e-CMR. Sponsor het Europese e-CMR platform (laat ons het kind dan misschien de EU-CMR noemen) met Europees geld voor de eerste vijf jaar. Reken erna een fee/transactie aan aan de gebruikers zodat het zelfbedruipend wordt.

Stap 3: Open innovatie. De e-CMR is een backbone met oneindig veel mogelijkheden waarop verder kan gebouwd worden. Laat de markt toe om middels API’s (waarmee softwareprogramma's onderling communiceren, red.) producten te bouwen op deze centrale EU-backbone. Schadebeheer, locatiebepaling, koppeling met CAN-bus (voor een seriële datatransmissie, red.), wachturen, tijdslots enzovoort: de mogelijkheden zijn oneindig. Laat ons geïnspireerd zijn door modellen zoals Shopify. Dat zijn bijzonder krachtige softwareplatformen waarbinnen er een hybride samenwerking is tussen een centraal team dat de ruggengraat levert (en bewaakt) en een gezonde ondernemersmarkt die er de nodige toeters en bellen voor kan bouwen (mét een commercieel model eraan gekoppeld). Laat EU-CMR worden voor Transport wat Shopify is voor de e-commercewereld.

Europees

Kijk, er wordt dus sinds 2008 gewerkt aan e-CMR. Voor we het weten, zijn we achttien jaar bezig geweest. Niemand, maar dan ook niemand, heeft baat bij dit conservatieve handelen. Maak een strategische keuze, denk Europees – en dus zeker niet lokaal – neem je verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ook Europees en creëer bijgevolg een omgeving waarin je het verschil maakt voor de sector.

Wij staan als groep te springen om de e-CMR verplicht uit te moeten rollen naar al onze klanten. Het zou een zegen zijn voor zowel onze productiviteit als de toegevoegde waarde die we kunnen leveren aan onze opdrachtgevers.

En dan vraagt u zich misschien af: wat met de transporteurs die niet mee kunnen in het proces? Simpel: die moeten er dan maar uit … Met 500.000 concurrenten in Europa, mag de drempel best een pak hoger gelegd worden.

Serge Gregoir, CEO van de Eutraco groep