Opinie audit nautische keten: Walter Van Mechelen (Voka Alfaport)

Walter Van Mechelen

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van de procesaudit van de nautische keten brengt Flows de komende dagen opinies van diverse spelers in die nautische keten. Zij schrijven neer wat zij uit de audit leren en hoe zij nu verder willen.

Walter Van Mechelen

Nadat wij wederom een zeer bewogen week achter de rug hebben met de acties van de verschillende loodsenkorpsen komt het syntheserapport van de studie van de nautische keten toevallig of niet op het juiste moment.

Deze studie, waarvoor de opdracht gegeven werd door de verschillende actoren actief in de totale nautische keten en ondersteund door Alfaport/ASV, brengt aan het licht dat we voor een enorm titanenwerk staan. Zonder in kritische bemerkingen over de huidige werking van de verschillende deelactoren te vervallen, merk ik op dat de meeste processen niet op elkaar afgestemd zijn.

Er bestaan voor alle taken verschillende IT-systemen die in de meeste gevallen niet met elkaar communiceren. Er dient een serieuze governance structuur opgesteld te worden om die hele ketenwerking degelijk op te volgen. Dat deze herstructurering niet eenvoudig zal verlopen, is nu al duidelijk. Het zal zeer veel goede wil en samenwerking vereisen van alle verschillende actoren. 

Wij moeten in elk geval vermijden dat dit leidt tot acties en stakingen omdat sommige spelers denken dat zij tekort gedaan worden. Het is zeer duidelijk gebleken dat het uiteindelijke model, bv. van de loodsenstructuur, niet werkt en dat wij tot een andere, eenvoudige maar zeer goed gestructureerde organisatie moeten komen, eventueel via een geprivatiseerde structuur.

De vele deelaspecten van de nautische keten – waarvoor er door de verschillende studies op gewezen wordt dat er serieuze tekortkomingen zijn – zijn té belangrijk voor onze haven om niet gevolgd te worden. Wij zullen als koepel van havenbedrijven, samen met de direct betrokken beroepsvereniging ASV, zeker alle zeilen bijzetten om waar wij kunnen de gesprekken mee te onderbouwen. De scheepsagenten als vertegenwoordigers van de reders zijn tenslotte de eerste en grote betrokken partij in deze structuur.

Walter Van Mechelen, voorzitter VOKA-Alfaport

Reageren? Opinie@Flows.be (De redactie beslist autonoom of uw reactie al dan niet wordt gepubliceerd.)