Ook drones dreigen hype te worden

Philippe Van Dooren

Philippe Van Dooren

Redacteur Flows.be

Uit een enquête van het Britse National Aeronautical Center - een testcentrum in Wales voor onbemande luchtvaartuigen - blijkt dat liefst 42% van de logistieke bedrijven drones gaan opnemen in hun business plan voor de distributie van vracht. En 36% van de ondervraagde expediteurs menen dat UAV's (unmanned aerial vehicles) in de toekomst zullen gebruikt worden voor transportdoeleinden. De meesten denken dat dat nog binnen de 15 jaar zal gebeuren. Waar zij twijfels bij hebben, is bij het draagvermogen van de tuigen.

Blijkbaar wordt er hierbij vooral gedacht aan onbemande vrachtvliegtuigen, en niet zozeer aan de helicopterachtige drones voor pakketdistributie die momenteel getest worden en onlangs het nieuws haalden.

Het is onmiskenbaar dat de technologie de jongste jaren enorme vorderingen heeft gemaakt inzake onbemande transportmiddelen en dat die technologie stilaan matuur begint te worden. Drones, chauffeurloze auto's en vrachtwagens, zelfs bemanningsloze schepen, ze zijn allemaal mogelijk. Maar om nu te zeggen dat ze binnen afzienbare tijd een realiteit worden, is een brug te ver. Al was het maar omdat er geen juridisch kader bestaat en de maatschappij deze revolutie mentaal nog moet aanvaarden. Misschien niet onterecht, want aan de veiligheidsaspecten moet er nog gewerkt worden. En zolang het maatschappelijk draagvlak ontbreekt, zal de politiek niet geneigd zijn om versneld het wettelijke kader te creëren.