NxtPort moet lukken

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

Dat spelers zoals Microsoft hun naam aan NxtPort verbinden, is een stevig teken van geloofwaardigheid. Daar kan zelfs de grootste criticus niet naast kijken.

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

Feeststemming in de Antwerpse haven. Het NxtPort-schip is gedoopt en er zijn grote jongens, zoals Microsoft, aan boord. Het zelfvertrouwen en het enthousiasme zijn groot.Terecht, want het samenwerkingsmodel binnen de private sector is het enige juiste antwoord op de digitale veranderingsgolf die op onze economische kusten inbeukt. De bestuurders en de toekomstige CEO dragen wel een zware verantwoordelijkheid, want mislukken is geen optie.

Bij de lancering van NxtPort kwam de lof uit alle hoeken. Van de EU-commissaris, over de minister van Digitale Zaken, tot de CEO van Microsoft Belux. Allen loofden ze de historische stap van de private ondernemers uit de Antwerpse haven om samen te gaan werken en gegevens te delen die tot voor kort als het grootste bedrijfsgeheim werden gekoesterd. Die lof is er ook terecht.

Cocon

Samenwerking is het enige efficiënte wapen in tijden van snelle verandering. In het havenmilieu was dat tot voor kort verre van evident. Er was het comfort van de vertrouwde cocon van de eigen beroepsvereniging, het eigen netwerkje, de vertrouwde belangenorganisatie, de bekende gezichten. Met daarbij nog de historische weerstanden en aloude tegenstellingen, die vaak als stoorzender op de achtergrond voor ruis in het overleg zorgden. Met de kans om op een netwerkreceptie nog eens applaus te oogsten door een prik in de richting van 'de ander'. Het is geen toeval dat de nieuwe CEO van het Antwerpse havenbedrijf in zijn eerste toespraak van 2017 ook allusie maakte op die historische verdeeldheid.

In die context is NxtPort nog veel historischer dan waarnemers buiten de havenwereld kunnen inschatten. Niet alleen met woorden, maar ook met daden én centen staken alle belangengroepen uit de private sector hun nek uit. Ik kan me niet voorstellen dat de voortrekkers het verhaal altijd even gemakkelijk verkocht kregen bij de achterban. Wie buiten de kring van de directe betrokkenen de temperatuur neemt, voelt ook nu nog latent voorbehoud. Net daarom mag NxtPort niet mislukken. Want zoals steeds bij grote vernieuwingen, staan in de coulissen de 'ik-heb-het-toch-altijd-gezegdbeulen' al klaar voor de executie.

Tastbare resultaten

De toekomstige CEO, het team en de bestuursploeg van NxtPort hebben er dus alle belang bij om snel concreet werkende toepassingen klaar te hebben. Applicaties die tastbare resultaten opleveren. Resultaten die zelfs de grootse scepticus overtuigen van de meerwaarde. Want de zwakte van NxtPort op dit moment is natuurlijk dat er alleen maar grote verwachtingen kunnen worden geformuleerd.

Eigenlijk is het jammer dat onheilsprofeten ook bij dit soort vernieuwende concepten al bij het aperitief proberen de feestvreugde te temperen. Natuurlijk is kritische zin altijd nodig. Maar wie niet inziet dat samenwerking het enige antwoord is als reuzen als Amazon en Alibaba voor de sluizen liggen, is ziende blind. Als zelfs de grootste rederijen allianties zoeken, als we vandaag aankondingen dat ook terminaloperators samenwerking zoeken, is de gedachte dat wij het wel op onszelf zullen regelen, behoorlijk achterhaald.

Grote spelers

Maar nog eens. Soms overtuig je mensen niet met argumenten. Wel met resultaten. Met de namen van de bestuurders en bedrijven die aan boord zijn,is het fundament van NxtPort alvast veel steviger dan de fundering van een luchtkasteel. Dat spelers zoals Microsoft hun naam aan NxtPort verbinden, is een stevig teken van geloofwaardigheid. Daar kan zelfs de grootste criticus niet naast kijken. Het zet de parameters voor de slaagkansen een stuk dieper in het groen.

Bart Timperman