Michael Reul (UPTR) : "Belgische vervoerder is de pineut"

Michael Reul

De Belgische vervoerders zullen tweemaal hard getroffen worden indien de voorstellen van de Europese Commissie worden goedgekeurd. Dat zegt Michael Reul, secretaris-generaal van UPTR. Hij heeft vooral kritiek op de nieuwe cabotage- en detacheringsregels.

Michael Reul

Brussel stelt voor om ongelimiteerd te mogen ‘caboteren’ tijdens een periode van vijf dagen na het lossen van een internationaal transport. Voor de Belgische vervoerders is dat een regelrechte catastrofe. Ons land is immers klein en geografisch bijzonder aantrekkelijk gelegen. Ook de havens de havens van Antwerpen en Rotterdam zorgen voor een aanzuigeffect. Als de limiet van drie cabotageritten wordt afgeschaft, zal die aantrekkelijkheid alleen maar toenemen, wat voor nog meer concurrentie zal zorgen op de nationale markt van het wegvervoer.

De Europese Commissie zegt dan wel dat de detacheringsregels vanaf dag één moeten worden toegepast in het geval van cabotage. De buitenlandse chauffeurs zullen aan de Belgische loonvoorwaarden moeten betaald worden. Maar wat bedoelt de Commissie met ‘loonvoorwaarden’? Als de regel blijft dat het Belgische minimumloon moet betaald worden, maar dat de sociale lasten en dergelijke meer in bijvoorbeeld Bulgarije worden gestort, dan is het een ramp. Vergeet ook niet dat de Belgische vervoerders meer betalen dan alleen maar een loon. Er zijn ook nog andere voordelen, zoals de dertiende maand. Het loonverschil met een Bulgaar of een Roemeen zal nog steeds 30% zijn, misschien zelfs 50%.

Het loonverschil met een Bulgaar of een Roemeen zal nog steeds 30% zijn, misschien zelfs 50%.

In grotere landen is dat ook een probleem, maar bij ons nog groter. Vanuit het centrum van ons land is men binnen het uur in het buitenland. Vanuit het centrum van Frankrijk of Italië is het moeilijker om een internationaal transport te organiseren om verder te kunnen ‘caboteren’.

Ook de aanpassing van de detacheringsregels zoals deze nu is voorgesteld, is onaanvaardbaar. In het internationale vervoer moeten ze pas na drie dagen per maand worden toegepast.

Wanneer de buitenlandse vervoerders pas na drie dagen de regels rond het minimumloon moeten toepassen – vandaag is dat na één minuut – zullen de kleine landen de speelveld worden van de buitenlandse vervoerders.

Daarom zal UPTR niet nalaten om bij minister van Mobiliteit François Bellot aan te kloppen. Wij vragen van hem dat hij tijdens de onderhandelingen binnen de Europese Raad zou vechten voor het behoud van de limiet van drie cabotageritten. Ook zullen wij hem vragen om verduidelijkingen te eisen, onder andere over wat men bedoelt met ‘minimumloon’ en wat allemaal daarin is inbegrepen.