Frank Moreels (BTB): "Zomerakkoord zet transportsector in winterkou"

Frank Moreels

Frank Moreels, voorzitter van BTB en van de Europese transportbonden (ETF) vindt het niet kunnen dat de transportsector in de kou blijft staan en geen lastenverlaging krijgt. Ook andere aspecten van het zomerakkoord vindt hij maar niets, zoals de interimarbeid in de verhuis en binnenvaart en de versoepeling van het nachtwerk in de e-commerce.

Frank Moreels

Werkgevers en werknemers uit het wegvervoer en de binnenvaartsector zijn al langer vragende partij voor maatregelen om de sector uit de crisis te helpen. Werkgevers én vakbonden uit het wegvervoer vroegen recent nog in een gemeenschappelijk voorstel om meer “zuurstof voor de transportsector”. Deze voorstellen, inclusief ondersteuning wat de loonkost betreft, worden door de federale regering evenwel niet ingewilligd. Ook de binnenvaart valt buiten de scope.

Ik begrijp de houding van de regering niet. Binnenvaart en wegvervoer zijn nochtans evenzeer slachtoffer van sociale dumping als de bouwsector, die wel steunmaatregelen krijgt. Op die manier beloont de regering die transportbedrijven die wél sociale dumping organiseren. Transportfirma’s die volgens het boekje werken, blijven verweesd achter met een concurrentienadeel tegenover zij die uitwijken naar Oost-Europa.

Niemand vroeg interimarbeid in de binnenvaart!

Noch de werkgevers, noch de vakbonden in de verhuis en binnenvaart wilden interimarbeid. Enkel gekwalificeerd personeel met de juiste certificaten mocht tot nu toe werken op binnenvaartschepen. Alleen betrouwbare en goed opgeleide verhuizers werden ingezet om je inboedel verhuizen. Deze regering wil de interimbedrijven blijkbaar op hun wenken bedienen, en ook in deze gevoelige sectoren uitzendarbeid opdringen. Na de schokkende Pano-uitzending – die de vele misbruiken van interimarbeid blootlegde – zouden ze nochtans beter moeten weten.

Door het nacht- en zondagwerk te versoepelen wil de regering de e-commerce stimuleren. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is welke versoepelingen er precies komen, vreest BTB het ergste. Dit zal zo goed als zeker koopkrachtverlies voor het personeel met zich meebrengen, door minder toeslagen voor overuren, nacht- en zondagwerk. Bovendien is dit overbodig want nacht- en weekendwerk in de logistieke sector zijn vandaag al mogelijk. Talloze logistieke bedrijven organiseren dit, in overleg met de vertegenwoordigers van het personeel. Blijkbaar wil men de werkgevers vrij spel geven, en nacht- en weekendwerk gewoon goedkoop maken.

Zowel het VBO, Agoria, de Bouwconfederatie, Kamer van Koophandel van Brussel, middenstandsorganisaties, enzovoort, reageren positief op de besluiten van de federale regering. De reacties van de werkgeversorganisaties zijn unisono. Dan is het wel duidelijk dat deze regering haar huiswerk schreef in opdracht van diezelfde werkgevers. Het is even duidelijk wie er opnieuw het gelag zal betalen.