Digitalisering in logistiek opportuniteit voor de expediteur

Jef Hermans

Jef Hermans, managing director bij Portmade NV in Antwerpen schreef in eigen naam een opiniestuk over de impact van digitalisering op het expediteursvak.

Jef Hermans

Managing Director – Portmade

Naar aanleiding van recente artikels en ‘studies’ rond de digitalisering van de logistiek en het disruptieve karakter ervan vind ik dat een en ander in het juiste perspectief dient gezet. Want enkele partijen trachten de werkelijke situatie – uit vrees voor de toekomst van hun eigen bestaan in de sector – in een verkeerd perspectief te zetten. In de media is het al ‘disruptive innovation’ wat de klok slaat. Je krijgt direct de indruk dat je zelfs als koploper in het digitijdperk enorm achter loopt. Ook hier is een alerte houding op zijn plaats.

Opgeklopte problematiek?

We moeten aandacht hebben voor de uitdagingen die voor ons uit liggen, doch mogen ook geen paniekreactie creëren zoals tijdens de milleniumbug. Het jaar 2000 zou eveneens een turning point zijn binnen het gebruik van IT. Achteraf bleek dit vooral een commerciële hype van zowel hardware- als software-industrie om iedereen aan te zetten om het volledige hardwarepark te vernieuwen en software op de bugs te laten screenen tegen woekeruurtarieven. Kent er iemand een bedrijf dat door de bug is geteisterd geweest en out-of-biz is gegaan?

Bovendien is digitalisering binnen de sector geen big bang, doch een evolutie. Het is een geleidelijk proces dat binnen de sector zijn intrede zal doen en onmiskenbaar meer dan noodzakelijk is. Zeker in de logistieke sector – een sector die van nature uit vrij behoudsgezind is – gaat de verandering eerder onder ‘begeleiding’ verlopen, rekening houdende met de verschillende schakels in de ketting.

Toegevoegde waarde

We moeten openstaan voor nieuwe technieken en processen, die het ‘domme werk’ binnen onze dagelijkse processen elimineren (inputwerk, telcons, consulteren websites, etc.). Het domme werk was bovendien nooit een onderdeel van de toegevoegde waarde van de expediteur as such. Wel zijn expertise, ervaring en inventiviteit op verschillende aspecten van de logistiek. Er zijn tal van logaritmen die binnen het beslissingsproces van de expediteur te omschrijven zijn. Die zijn niet digitaliseerbaar aangezien de parameters (en vooral de combinatie ervan) door de tijd heen enorm volatiel zijn. Expertise op vlakken als douane, fiscaliteit, niet-fiscale maatregelen, gezondheidsnormen (veterinair/phytosanitair), milieu, gevaarlijke goederen, synchromodaliteit (combinatie van modaliteiten in één flow afhankelijk van de noodwendigheid van de zendingen), combi-modaliteit (air,sea,rail,road,water), enzovoort. De combinatie van al deze skills vormen het uitzonderlijke karakter van het vak van expediteur en betekent net de toegevoegde waarde binnen de logistieke sector.

Op de kar van de expediteur

We ondervinden dat verschillende iniatieven binnen de sector de indruk willen wekken dat de expediteur niet langer noodzakelijk is door zelf disruptief, innovatief en vooral noodzakelijk te zijn. Maar het zijn de initiatiefnemers die hierdoor willen vermijden dat ze binnen afzienbare tijd zelf niets meer in de pap te brokken hebben. Hetzelfde fenomeen doet zich bijvoorbeeld voor in de banksector. De blockchaintechnologie zal tot gevolg hebben dat banken binnen de huidige financiele processen niet langer noodzakelijk zijn. Wat doet de banksector op dit ogenblik? Investeren in blockchaintechnologie om de hand te kunnen leggen op ontwikkeling van processen om hun noodwendigheid in de toekomst te kunnen verzekeren.

Ook in de logistieke sector zijn er actoren die denken met Alibaba- of Amazonachtigeinitiatieven het laken naar zich toe te trekken en dan pretenderen de expediteur te vervangen. Maar eigenlijk doen ze niets anders dan de eigen bestaande domme taken digitaliseren: in plaats van ze verder te outsourcen naar goedkope loonlanden: de prijsaanvraag/offerte, booking, track-and-trace (onderweg – aankomst – vrijstelling). Nadien begint echter het echte werk: dat van de expediteur.

Besluit: In plaats van te panikeren, moeten we ons als expediteur bewust zijn van onze noodzaak binnen de logistiek als toegevoegde waarde en expert. Er zijn andere segementen binnen de markt die zich zorgen hoeven te maken. Geen overhaaste beslissingen, doch openstaan voor innovatie en creatie van toegevoegde waarde. Eigenlijk iets waar we al tientallen jaren mee bezig waren!

U wenst te reageren? Dat kan via opinie@flows.be met vermelding van uw naam en contactgegevens. De redactie kan vrij beslissen om ingezonden reacties al dan niet te publiceren.