De wind gaat nog niet liggen

Philippe Van Dooren

Nu de kilometerheffing nog weinig problemen oplevert en de meeste OBU’s blijkbaar naar behoren werken, zou men kunnen denken dat het windstil zou worden. Het tegendeel is nu waar, zeker nu blijkt dat ook de controlesystemen niet naar behoren werken.

Philippe Van Dooren

Redacteur Flows.be

De klacht van de transporteurs tegen Satellic en Viapass is verworpen. Ze werden gesteund door UPTR, maar dat keert zich nu tegen hen. De federatie had haar leden immers in de aanloop naar 1 april constant opgeroepen om te wachten. “U had het systeem maar vanaf oktober 2015 moeten testen en dan hadden jullie die problemen niet gekend”, was het argument van de rechter, die daarin Satellic en Viapass volgde.

Dat was meteen een gemiste kans. Want eerlijk gezegd: stellen dat het aantal problemen marginaal was en dat de mankementen aan de OBU’s te wijten waren aan onjuist gebruik, is gewoon te kort door de bocht gaan. De aanstelling van een onafhankelijk expert had nuttig geweest kunnen zijn om deze problemen in kaart te brengen en te kwantificeren. Nu weten we nog altijd niet of Satellic de situatie te rooskleurig voorstelt of niet.

UPTR overweegt om in beroep te gaan en alsnog te winnen. Dat zou haar leden munitie geven bij het contesteren van de facturen. Want die zullen zeker volgen. En daar zal het niet bij blijven: de kans is groot dat transporteurs die wél in orde waren en die toch problemen kenden, klacht zullen indienen tegen Satellic en/of Viapass om een schadeloosstelling te krijgen voor de geleden kosten.

Dat men hierbij Satellic en Viapass in één adem vermeldt, is eigenlijk niet normaal. Over de rol van Viapass valt immers veel te zeggen. Het is toch eigenaardig dat de opdrachtgever (de gewesten) tot nu toe – in het openbaar althans – Satellic systematisch de hand boven het hoofd heeft gehouden, terwijl die niet gedaan heeft wat die moest toen. Toegegeven: de deadline was uitermate krap en het systeem kon hierdoor niet naar behoren getest worden. Feit is echter dat het systeem op 1 april nog niet volledig klaar was en dat de chaos die daarna volgde vermeden had kunnen (moeten) worden.

Het is toch eigenaardig dat Viapass – de opdrachtgever – tot nu toe Satellic systematisch de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Het ware dan ook logischer geweest dat Viapass de kant van de gebruikers – haar ‘klanten’ – had gekozen, dan die van haar dienstenleverancier die geen correct werkend systeem had geleverd. Viapass had Satellic op de vingers moeten tikken, in plaats van die systematisch te verdedigen door de problemen eveneens te minimaliseren. De imagoschade – ook in het buitenland – is immers groot en nu wordt die daarin meegesleurd.

Daarenboven komt Viapass nu in een moeilijker parket, nu blijkt dat één van de drie gewesten (Wallonië) zich tegen Satellic wil keren omdat ook het controlesysteem faalt. Als ook blijkt dat Vlaanderen en Brussel inkomsten missen omdat de informatie over de overtreders niet accuraat genoeg is, zouden ze de Waalse regering kunnen volgen. Het is nog te vroeg om dat te weten, maar dat zou wel tot een mooie spreidstand kunnen leiden: aan de ene kant zeggen dat het systeem vanaf het begin perfect (of bijna perfect) werkt, en aan de andere kant moeten procederen omdat zulks toch niet het geval is.