Alex Van Breedam: "Nood aan communicatie in logistieke sector"

Alex Van Breedam

Waarom de logistiek dringend moet leren om haar verhaal te brengen en proactief te communiceren. Daarover heeft Alex Van Breedam het in onderstaand opiniestuk.

Alex Van Breedam

De logistieke sector krijgt het alweer hard te verduren met de zaak-Jost en de Panoreportage over interimarbeiders op de luchthaven. De voorvallen bezorgen het imago van de logistiek alweer een flinke deuk bij het grote publiek. Het is alsof de sector er een van misdadigers en sjoemelaars is. Bovendien was voor vele mensen de logistiek met de vele vrachtwagens en bestelwagens ook grotendeels al schuldig aan de snel toenemende filedruk. Ik durf er mijn geld op verwedden dat het niet lang zal duren alvorens de “camionettisering” het volgende maatschappelijke probleem is dat de pers zal halen en op het conto van de logistiek zal geschreven worden.

Incasseren

Maar ondertussen laten we het als sector over ons heengaan. We communiceren niet. We hebben blijkbaar niets te zeggen. Meer nog: we incasseren. En dat terwijl we eigenlijk een zeer belangrijke, maar tegelijk moeilijke boodschap te brengen hebben: de consument is zelf tot op zekere hoogte medeverantwoordelijk voor de situatie die stilaan uit de hand dreigt te lopen, ook op maatschappelijk vlak. Immers, e-commerce heeft de klant geleerd hoe makkelijk het is om haast onmiddellijk en gratis (thuis) beleverd te worden. 

De grootste waarde van transport is  om het product in de juiste omstandigheden bij de klant te krijgen. En net die service denkt de consument nu gratis te krijgen. Het is te zeggen, hij beseft niet dat iemand anders voor hem betaalt: de hele samenleving op langere termijn, de logistieke sector op korte termijn. Die laatste dreigt met zijn flinterdunne marges steeds meer tot aan de rand van de maatschappelijke afgrond geduwd te worden, met alle gevolgen van dien.

Niets wijst erop dat het uit zichzelf zal verbeteren, wel integendeel, de problemen die de logistiek schijnbaar veroorzaakt in de marge van de maatschappij dreigen alleen maar toe te nemen. En toch heeft de logistiek heel wat goed en soms baanbrekend nieuws te brengen. Hoeveel mensen beseffen dat de logistiek eigenlijk de grootste sector van het land is, met meer dan 300.000 werknemers, die samen meer dan 8% van de Belgische toegevoegde waarde realiseren? Weet de man in de straat wel dat de logistiek en de infrastructuur cruciaal zijn om de productie in sleutelsectoren zoals de chemie en al zijn afgeleiden hier te handhaven? Waarom kunnen we niet met meer fierheid spreken over onze distributieplatforms voor fruit, groenten, auto’s, … die bij de grootste ter wereld horen?

Proactieve communicatie

Er is blijkbaar niemand die weet dat onze regio als geen ander de juiste, geïntegreerde, multimodale infrastructuur heeft om een leidende rol te spelen in het verduurzamen van de logistiek.  De unieke knowhow en de ervaring die we op gebied van logistiek en supplychainmanagement in deze regio dagdagelijks op het terrein inzetten, en dit zowel bij bedrijven, overheden als kennisinstellingen, maakt dat we in de Champions League spelen.

De logistiek heeft dus een grote nood aan proactieve communicatie, niet in het minst om het publiek duidelijk te maken wat het belang van deze sector is en hoeveel waarde het toevoegt aan onze maatschappij. Laten we al eens beginnen met de realisaties van de sector te vertalen in maatschappelijk relevant nieuws voor het grote publiek. De logistieke actoren moeten bovendien resoluut het maatschappelijk debat durven aangaan en met één stem proactief communiceren.

Inspiratie

Het Groot Logistiek Debat van 13 juni wil het maatschappelijk debat alvast op gang brengen. We gaan daarbij op zoek naar het juiste maatschappelijk discours dat we vanuit de logistieke sector moeten voeren en we willen ons laten inspireren door voorbeelden en opinieleiders uit andere sectoren. Het moet een interactief debat worden, waarbij de stem van eenieder belangrijk is.