“Wereldhandel wordt steeds meer belemmerd”

Er is een groeiende tendens om maatregelen in te voeren die de handel met de Europese bedrijven belemmeren. Dit voedt de onzekerheid in de wereldeconomie en bestendigt de crisis. Dat stelt een rapport van de Europese Unie .

De Europese Commissie heeft maandag haar jaarlijks rapport over protectionisme gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan heeft Cecilia Malmström, die Karel De Gucht is opgevold van Handelscommissaris, betreurd dat talrijke landen nog steeds het protectionisme hanteren als een beleidsinstrument. “Dit druist in tegen het engagement van de G20 om zich te onthouden van handelsrestricties en om de bestaande belemmeringen op te heffen.”, verklaarde zij naar aanleiding van de G20-top in Brisbane.

“Protectionisme schaadt de globale waardeketens: wij hebben een open handel nodig om het economisch herstel te stimuleren, zeker in deze tijden van globale economische en politieke instabiliteit”, zei Malmström. Zij maakt zich grote zorgen omdat het rapport wijst op een toename van het protectionisme.

Tijdens de 13 maanden die in het rapport in ogenschouw worden genomen, hebben de G20-leden en andere belangrijke handelspartners van de EU liefst 170 ‘handelsonvriendelijke’ maatregelen getroffen. De meeste protectionistische ingrepen werden gedaan door China, Rusland, India en Indonesië. In dezelfde tijdsspanne zijn er slechts twaalf bestaande barrières weggenomen.

“Dat betekent dat er sinds het begin van de crisis honderden protectionistische barrières overeind zijn gebleven, die de wereldhandel belemmeren,” aldus Malmström.

Rusland

Zij had felle kritiek op Rusland. “Er zijn steeds meer problemen aan de grenzen – terwijl zij al talrijk waren – waarbij dat land de kroon spant als het gaat om de import te belemmeren,” zei  ze.

Maar er zijn ook steeds meer beperkingen aan de exportzijde. Volgens de commissaris is deze trend zeer verontrustend, omdat de meeste landen afhankelijk zijn van grondstoffen uit andere landen.

Ook is een toename vastgesteld van het aantal discriminerende fiscale praktijken, technische reglementen en geografische vereisten. China was in dit gebied de grootste zondaar.

Er zijn ook meer belemmeringen vastgesteld inzake investeringen en dienstverlening. Zo worden ook de VS met de vinger gewezen, omdat zij de deelname van buitenlandse bedrijven aan openbare tenders blijven verhinderen.

Het rapport van de Europese Commissie leest u via deze link.