Vlaanderen niet populair als vestigingsplaats voor e-commerce-dc's

Vlaanderen is niet populair als vestigingsplaats voor e-commerce-distributiecentra. Dat blijkt uit een studie van PWC in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), dat vanmiddag de resultaten toelicht in Laakdal.

PWC onderzocht in totaal 44 regio’s als mogelijke locatie voor e-commerce distributiecentra. Vlaanderen scoort op zich relatief goed ten opzichte van de andere regio’s, maar slecht ten overstaan van de ons onmiddellijk omringende, concurrerende regio’s. Rheinland-Pfalz (DE) staat aan de top, gevolgd door Saarland (DE) en Wallonië. Zuid- en West-Nederland zijn goed voor een vierde en vijfde plaats. Pas daarna komt Vlaanderen.

Dat Vlaanderen wat achterop hinkt, ligt zeker niet aan de markt, want in 2013 groeide deze in België met 20%. Daarmee behoorde ons land tot de grootste groeiers van Europa, maar op het vlak van distributiecentra was deze groei niet evenredig. PWC bracht voor het VIL 21 locatiefactoren in kaart, die werden gebundeld in de 7 clusters marktnabijheid, distributie-infrastructuur, arbeidsmarkt, operationele kosten, beschikbaarheid van magazijnen en land, competenties en investeringsklimaat. Vlaanderen behaalt voor geen enkele de sterkste score. Op het vlak van arbeidskost zijn we duurste van de top-6.