Vlaamse havens werken mee aan oplossing voor NMBS Logistics

De Vlaamse zeehavens Antwerpen, Zeebrugge en Gent zitten nu mee rond de tafel in de zoektocht naar een duurzame oplossing voor de toekomst van NMBS Logistics.

Sinds woensdagavond 22u heeft een deel van het personeel van de NMBS dat ingezet wordt in het goederenvervoer van NMBS Logistics, voor 24 uur het werk neergelegd. Aanleiding is de ongerustheid over de toekomst van de spoorgoederenvervoerder.

Volgens Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Antwerpse Havenbedrijf, komt de actie zeer ongelegen. “Net nu gezocht wordt naar een duurzame oplossing voor NMBS Logistics en ook de Vlaamse havens daarop worden aangesproken, is er behoefte aan vertrouwen en aan een betrouwbare dienstverlening”, zei hij.

Geld gezocht

Volgens de gedelegeerd bestuurder wordt er in het kader van de herkapitalisatie van de goederenafdeling van de NMBS met het oog op een duurzame oplossing, inderdaad geld gezocht buiten de NMBS en zijn de Vlaamse havens, Antwerpen, Gent en Zeebrugge daarop aangesproken.

"Bedoeling is een groep te vormen om kapitaal aan te brengen en als havens staan we daar niet weigerachtig tegenover. Als we een bijdrage kunnen leveren die de havenbedrijven en de havens ten goede komt, willen we daaraan meewerken. We hebben wel onze voorwaarden gesteld. Zo willen we voldoende garanties omtrent de productiviteit, zonder acties. Daarom komt de staking van vandaag zo ongelegen. Op deze manier gaat het niet”, aldus Bruyninckx. De nieuwe structuur zou al tegen eind dit jaar, begin volgend jaar duidelijk moeten zijn. Morgen zitten de havens hierover opnieuw rond de tafel.

Staking

Volgens woordvoerster Veerle Van Mierlo van NMBS Logistics treft de actie voornamelijk het goederenvervoer vanuit het vormingsstation Antwerpen-Noord, waar de in- en uitgang worden bezet. Daardoor ligt ook het internationale goederenvervoer van en naar Antwerpen plat. In andere delen van het land zou er geen hinder zijn. “Wij trachten lokaal nog de bediening te verzekeren, maar doordat de stakingsploegen zich verplaatsen is dat niet evident”, aldus Van Mierlo. De stakers zijn werknemers van de NMBS, rangeeroperatoren en treinbestuurders, die in opdracht van NMBS Logistics werken. Het personeel van NMBS Logistics zelf is voor 100% aan de slag, aldus de woordvoerster.

Dinsdag was er nog overleg tussen de sociale partners en hoewel dat constructief verliep, bleef de stakingsaanzegging voor vandaag gehandhaafd. “We zijn terug aan het spreken met de sociale partners met het oog op een nieuw sociaal akkoord. Wij willen een stabiel sociaal kader. NMBS Logistics heeft op financieel en operationeel vlak al heel wat gedaan, maar het sociaal aspect blijft een actiepunt. Naar de toekomst toe moeten we het vertrouwen versterken”, besluit Van Mierlo.