Vierde Spoorpakket prioritair voor Lets voorzitterschap

Letland zal tijdens het eerste semester van volgend jaar het Europese voorzitterschap waarnemen. Het land heeft zijn prioriteiten voor die periode bekend gemaakt. Voor wat transport betreft, zal de nadruk vooral op het Vierde Spoorpakket liggen.

Letland komt na Italië, dat een verrassend succesvolle voorzitter van de Transportraad is geweest. De Baltische lidstaat is echter niet echt ambitieus voor zijn termijn.

Spoorpakket

Ten eerste wil het Letse voorzitterschap de ‘interinstitutionele’ onderhandelingen afronden met betrekking tot het technische luik van het Vierde Spoorpakket. Over dat pakket is onder impuls van het Italiaanse voorzitterschap binnen de Europese Raad een akkoord tussen de lidstaten bereikt. Nu moet een compromis gezocht worden met het Europese Parlement (en met de Europese Commissie).

“Nadien zal het voorzitterschap ‘vooruitgang stimuleren’ voor wat het politieke luik van het spoorpakket betreft. Het is onze bedoeling om de mogelijkheid te onderzoeken om binnen de Raad een akkoord te bereiken over de resterende onderdelen van het pakket,” zo werd in zéér voorzichtige termen gecommuniceerd.

Hieruit blijkt dat het voorzitterschap zich weinig illusies maakt en dat het politieke luik van het Vierde Spoorpakket een mijnenveld blijft.

Binnenvaart

Letland zal tevens een ander mijnenveld ingaan door de discussie te starten rond de aangepaste technische eisen voor binnenvaartschepen. Dit zou de discussie over de emissienormen van de binnenschepen kunnen aanwakkeren. De Europese Commissie wil ze op het niveau krijgen van die van de vrachtwagens, maar dat zorgt voor heel veel ophef binnen de sector.

Wegvervoer

Inzake wegvervoer wil het voorzitterschap de adoptie van de nieuwe maten en gewichten formaliseren, alsook die van de grensoverschrijdende informatie over verkeersinbreuken. Dat eerste wordt moeilijk, omdat het overleg in triloog over de nieuwe vorm van de vrachtwagencabines in het slop is geraakt.

Scheepvaart

Het Letse voorzitterschap neemt zich voor om “het juiste kader te scheppen voor het zeevervoer” en “om initiatieven te promoten die de groei en concurrentiekracht van de Europese zeevaart stimuleren.”

Havenpakket

Ook inzake de ‘Port Package’ is het Letse voorzitterschap uiterst voorzichtig. Het komt niet verder  dan: “Eens het Europees Parlement zijn positie in eerste lezing heeft aangenomen, zal het voorzitterschap verdere vooruitgang nastreven.”

Luchtvaart

Voor wat de luchtvaart betreft, komt de klemtoon te staan op de minimale rechten van de passagiers. Ook moet er verder gewerkt worden aan de regelgeving rond drones. Wij overwegen om ook vooruitgang te boeken over het Airport Package en de allocatie van de tijdsvensters.