Transportministers keuren voorstel verordening Europese havens goed

De Europese Raad van Transportministers heeft deze ochtend in Luxemburg in grote lijnen het voorstel van nieuwe regels rond de toegang tot de dienstenmarkt in de havens en rond de financiële transparantie goedgekeurd. Het kan nu naar het EP.

De ministers zijn overeengekomen dat de nieuwe regelgeving betrekking zal hebben tot alle zeehavens die opgelijst staan in de ‘trans-European transport network guidelines’. Dat zijn zowel de havens die behoren tot het kernnetwerk, als zij die deel uitmaken van het zgn. ‘comprehensive network’. Sommige lidstaten kunnen een aantal havens van die regeling uitsluiten, maar het moeten wel havens zijn die gelegen zijn in de verste uithoeken van de EU, zoals Madeira, de Kanarische eilanden, e.d.m.

Goederenbehandelingsdiensten en diensten voor passagiers worden onderworpen aan de regels inzake financiële transparantie, maar zijn uitgesloten van de provisies inzake toegang tot de markt, zoals oorspronkelijk door de Europese Commissie was voorzien. Lidstaten blijven vrij om te beslissen over de toegang tot de markt voor deze diensten, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof.

Lidstaten mogen ook beslissen om de regels van de toegang tot de markt niet toe te passen op de loodsdiensten in en buiten de havens. De andere delen van de het voorstel van verordening – inclusief die over de financiële transparantie – zijn daarentegen wel van toepassing.

De baggerdiensten zullen enkel onderhevig zijn aan de regelgeving over de gescheiden boekhouding wanneer het gaat om openbaar gefinancierde activiteiten.

Afwijken

De ministers hebben tevens beslist op een aantal punten af te wijken van het voorstel van de Commissie, “om de regels meer flexibel te maken om te vermijden dat kleinere havens te veel administratieve lasten zouden ondergaan, en om rekening te houden met de diversiteit in de havensector”. Zo kan het aantal dienstverleners in een haven beperkt worden indien zou blijken dat er te weinig trafiek is om de activiteit economisch leefbaar te houden.

Ook is beslist dat de vrijheid van dienstverlening ‘onder bepaalde voorwaarden’ van toepassing zal zijn voor de havendiensten. “Het zal lidstaten en havenbeheerders toegelaten zijn om minimale eisen te stellen voor de uitvoering van havendiensten en om, indien nodig, het aantal operatoren te beperken”, aldus nog het communiqué van de Raad.

Nu gaat het voorstel van verordening naar het Europees Parlement. Dat had zich voor de verkiezingen niet kunnen uitspreken, zodat de bespreking als het ware van nul moet beginnen. De rapporteur – de Duister Knut Fleckenstein – is wel de zelfde als voordien, maar de samenstelling van het halfrond is grondig veranderd. Het kan dus nog alle kanten uitgaan. Naar alle verwachting zullen de Europarlementsleden pas begin 2015 aan de bespreking beginnen, zodat een stemming niet voor mei of juni te verwachten is.