Transportfederaties vragen ‘kwalitietssprong’ voor technische keuring

Binnenkort gaan Febetra, TLV en UPTR in overleg met GOCA, de overkoepelende organisatie van de keuringstations. Namens de Belgische transporteurs willen zij dat de technische keuring fors verbeterd wordt. De resultaten van een enquête zullen hierbij het uitgangspunt van de gesprekken vormen.

De enquête is onlangs gezamenlijk gehouden door de drie organisaties. Zij peilden bij hun leden naar hoe zij de technische controle willen zien evolueren. “Cruciaal daarbij stond ook de huidige dienstverlening,” aldus een communiqué.

Volgens de federaties is het opvallend dat de vervoerders eensgezind zijn over de te bewandelen weg. Liefst 93,87 % is van oordeel dat wanneer, na herstel van een tekortkoming, een groene kaart wordt afgeleverd bij de herkeuring, dezelfde basisperiodiciteit zou moeten worden toegekend als bij eerste keuring.

Tevens wil 92,79 % van de ondervraagden dat de periodieke technische keuring van ADR-voertuigen jaarlijks wordt zoals in de buurlanden, in plaats van om de 6 maanden.

Ook een grote eensgezindheid (93,55 %) bestaat over de vraag wie zijn voertuig tijdelijk buiten gebruik stelt, de keuring moet kunnen schorsen. Zo kan een malus voor laattijdige aanbieding vermeden worden.

Voorts doen de transporteurs nog een flink aantal suggesties voor de verbetering of hervorming van de technische controle. Ze willen onder meer ruimere openingstijden, en een vermindering van de wachttijden. Tot slot blijkt er een breed draagvlak voor de uitbreiding van het systeem van de erkende werkplaatsen naar Nederlands model.

Sinds 1 juli 2014 zijn de Gewesten bevoegd voor de technische keuring. Ook de nieuwe gewestelijk bevoegde ministers zullen de resultaten van de enquête voorgelegd krijgen, “met het dringend verzoek hun beleid af te stemmen op de wensen van de sector,” aldus het communiqué.