Transport is grootste slachtoffer van laattijdige betalingen

De sectoren transport, bouw en zakelijke dienstverlening zijn de grootste slachtoffers van laattijdige betalingen in België. Dat heeft ‘credit management services’-bedrijf Intrum Justitia vastgesteld. De overheid blijft de slechtste betaler.

Intrum Justitia onderzocht in 31 Europese landen voor verschillende sectoren hoe het gesteld is met de stiptheid van betalingen. Er werd o.m. gevraagd hoe stipt consumenten, bedrijven en overheden hun rekeningen vereffenen, hoeveel facturen uiteindelijk onbetaald blijven en wat de impact van dit alles is op de groei, de omzet en de tewerkstelling.

De Belgische transporteurs hebben het meest te lijden onder het fenomeen van de laattijdige betalingen: slechts 4 op 10 facturen wordt binnen de maand vereffend (t.o.v. 6 op 10 gemiddeld in Europa). Van alle rekeningen die Belgische bouwbedrijven versturen, wordt slechts de helft (52%) binnen 30 dagen betaald (t.o.v. 51% gemiddeld in Europa). Leveranciers van zakelijke dienstverlening krijgen slechts 46% van hun facturen binnen de maand betaald (t.o.v. 56% gemiddeld in Europa).

Bij dit alles blijkt eens te meer dat de publieke sector met voorsprong de slechtste betaler blijft: wanneer ze een factuur sturen naar de overheid moeten bouwbedrijven gemiddeld 73 dagen op hun centen wachten, zakelijke dienstverleners 81 dagen en transporteurs 63 dagen.

“Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van overheidsklanten. De publieke sector betaalt algemeen later dan privé bedrijven en consumenten. Een lichtpuntje is dat de Europese richtlijn voor laattijdige betalingen potentieel heeft om, onder andere, een positieve impact te hebben op tewerkstelling. Na de implementatie van de richtlijn, hangt het nu af van de moed van de bedrijven om de wet toe te passen en hun rechten af te dwingen. Dit is van vitaal belang voor de heropleving van onze economie”, aldus David Van Malcot, commercieel directeur van Intrum Justitia België.

Afgeschreven vorderingen

Niet alleen de betalingstermijn is onderzocht, maar ook het aandeel facturen dat ondanks alle inspanningen op het eind onbetaald blijft. Deze afgeschreven vorderingen hebben een grote impact op de bedrijven.

Gemiddeld, over alle sectoren heen, bedraagt het percentage afgeschreven vorderingen in België 2,7%.  Bij de zakelijke dienstverlening en de bouwsector staat dat aandeel op een alarmerend hoog peil, met respectievelijk 4% en 3,9%. Sterk vereenvoudigd wil dit zeggen dat grosso modo 1 op 25 klanten op het eind van de rit zijn factuur gewoon niet betaalt. Opmerkelijk hierbij is wel dat de transportsector, die slechts 4 op de 10 facturen tijdig betaald krijgt, er toch in slaagt om het aandeel afgeschreven vorderingen lager dan het algemeen gemiddelde te houden (2,6%).

Liquiditeiten en ontslagen

Volgens Intrum Justitia is er een rechtstreekse link tussen laattijdige betalingen en een moeilijke bedrijfsvoering of zelfs ontslagen. Liefst 65% van de transportbedrijven, 62% van de bouwbedrijven en 53% van de zakelijke dienstverleners verklaren dat de liquiditeit van hun onderneming rechtstreeks onder druk staat door het gebrekkige betalingsgedrag van hun klanten. Meer nog, 55% van de bouwondernemingen, 61% van de transportbedrijven en 63% van de zakelijke dienstverleners verliezen daadwerkelijk inkomsten door laattijdige betalingen.

Ook hier wordt de transportsector zwaar getroffen: 39% van de ondervraagden ziet het probleem van de laattijdige betalingen als een bedreiging voor het voortbestaan van zijn onderneming, 1 op 5 heeft al werknemers ontslagen en 35% hanteert een aanwervingsstop.

Intrum Justitia België is een grote speler in de markt voor facturatie, betalingsverwerking, invordering en risicomanagement in de order-to-cash keten. De opdrachtgevers zijn voornamelijk KMO’s en grote ondernemingen uit uiteenlopende sectoren. De Intrum Justitia Groep, opgericht in 1923, zegt  Europees marktleider te zijn op het gebied van ‘credit management services’.