“Transparantie over brandstofverbruik schepen vereist”

Data over brandstofverbruik en energie-efficiëntie van zeeschepen moeten ruim toegankelijk gemaakt worden. Dat zal helpen om de emissies te verlagen en de kosten te drukken, zeggen drie milieuorganisaties.

Transport & Environment (T&E), Seas at Risk (SAR) en Carbon War Room vragen met aandrang aan de Internationale Maritieme Organisatie om over de transparantie van gegevens over de energie-efficiëntie van schepen te waken. Zij willen daarmee naar eigen zeggen ingaan tegen druk vanuit de scheepvaartsector om die niet publiek toegankelijk te maken.

In een tekst die ze aan het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van IMO hebben overgemaakt, beroepen T&E en SAR zich op een studie van de universiteit van Göteborg die transparantie van doorslaggevend belang noemt om de emissies van broeikasgassen door de scheepvaart te verminderen. Die studie ziet in de druk van maatschappij en markt als gevolg van publicatie van dit soort gegevens (omdat verladers maar ook operatoren zullen willen bewijzen dat zij een groen imago verdienen) een mogelijk sterkere incentive dan traditionele regelgeving.

Confidentieel

Het MEPC is naar verluidt van plan de toegang tot de EEDI-gegevens van nieuwe schepen te beperken (EEDI staat voor energy efficiency design index). Sommige reders vinden die gegevens confidentieel en commercieel gevoelig. Maar de twee milieuorganisaties maken daarbij een parallel met de autoindustrie, waar de verplichte publicatie van gegevens over prestaties zoals verbruik geleid heeft tot een jaarlijkse verbetering van 4% in de brandstofefficiëntie van voertuigen.

“Gebrek aan transparantie over efficiëntiegegevens zou tegenproductief zijn en de economische belangen van de sector niet dienen”, zeggen zij. “Vrij beschikbare informatie is de sleutel tot grotere energie-efficiëntie en lagere kosten. Bovendien is de huidige situatie, waar een aantal bevoorrechte spelers betalen om toegang te krijgen tot dergelijke data, een scheeftrekking van de concurrentie”, luidt hun stelling.

“Als alles bij het oude blijft, zullen de emissies door de scheepvaart naar verwachting verdriedubbelen tegen 2050. Dat dreigt andere inspanningen te ondermijnen om klimaatverandering binnen de perken te houden”, zegt Bill Hemmings, shipping manager bij Transport & Environment.

T&E en SAR pleiten ook voor eenvormigheid in de rapportage en voor een centraal aanspreekpunt waar alle gegevens te vinden zijn.