Tommelein pleit voor Benelux-aanpak van sociale dumping

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein stelt voor om de problematiek van de sociale dumping op Benelux-niveau aan te pakken. Hij wil dat de drie landen een proeftuin voor de EU op dit gebied worden.

Tommelein deed zijn voorstel eind vorige week tijdens een plenaire zitting van het Beneluxparlement in Luxemburg. “Sociale fraude stopt niet aan de grenzen. Door structureel samen te werken kunnen we als Benelux meer gewicht in de schaal leggen in Europa,” zei hij.

Hij hield een pleidooi voor een nog intensere samenwerking op Benelux-niveau om sociale dumping, een internationaal probleem, aan te pakken. “Ik denk daarbij aan de Benelux-taskforce sociale fraude, automatische uitwisseling van gegevens, grensoverschrijdende controles, de mogelijke uitrol van het LIMOSA-systeem (dat grensoverschrijdende tewerkstelling elektronisch registreert) in onze drie landen, enzovoort.”

Elektronisch platform

Ook stelt hij voor om een elektronisch platform te creëren om misbruik van de detacheringsrichtlijn tegen te gaan. De staatssecretaris overhandigde na zijn uiteenzetting een intentieverklaring aan Xavier Bettel, de premier van Luxemburg (foto). De komende weken kan op basis daarvan verder overlegd worden.

“Het doel is om tot een gemeenschappelijke en ondertekende verklaring te komen, die we kunnen overhandigen aan Europa. Door samen te werken op Benelux-niveau kunnen we meer gewicht in de schaal leggen, en naar een bredere coalitie zoeken – bijvoorbeeld bij onze buurlanden en de Scandinavische en Baltische staten – om sociale dumping te bestrijden.” Op die manier wil hij dat de Benelux zijn rol als proeftuin voor Europa ook in dit gebied waarmaakt.

Na zijn uiteenzetting ontving Bart Tommelein een ‘Benelux Award’ voor zijn lange carrière als parlementslid en voorzitter in het Beneluxparlement.