Single Window in de VS operationeel in december 2016

Het ‘International Trade Data System’ of ITDS, het Amerikaanse Single Window, moet in december 2016 een feit zijn. Er zijn van overheidswegen alleen al 47 administraties bij betrokken.

Het ITDS wordt in nauwe samenspraak uitgewerkt door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), de douane (CBP) en Immigration and Customs Enforcement (ICE), het agentschap dat instaat voor de grenscontroles. Het moet een einde maken aan de inefficiëntie die voortvloeit uit de afwijkende en elkaar soms overlappende standaarden voor import en export vanuit tot 47 verschillende administraties.

Als het systeem eenmaal operationeel is, zal de goederenstroom die jaarlijkse de grenzen van de VS overschrijdt – in 2013 goed voor een waarde van meer dan 5 biljoen dollar - sneller kunnen worden verwerkt. Het systeem staat of valt met de overgang van papieren documenten naar elektronische communicatie.

Private sector

Behalve van de diverse beleidsbepalende, wettelijke, fiscale en operationele overheidsdiensten, is ITDS evenzeer afhankelijk van de gegevens vanuit de private sector. Daarom moeten ook de importeurs, exporteurs, makelaars, expediteurs, softwareontwikkelaars e.d. mee aan boord worden genomen.

DHS roept de handelspartners van de VS op tot een volledige implementatie van het WCO Data Model. Dat is een door de Werelddouaneorgansatie uitgewerkt model van noodzakelijke gecombineerde data die regelmatig worden geüpdatet om tegemoet te kunnen komen aan de procedures en wettelijke vereisten die worden gesteld door administraties die betrokken zijn bij grensoverschrijdend verkeer.