Richtlijnvoorstel arbeidsvoorwaarden zeelui goedgekeurd

Donderdag heeft de Europese Raad voor Tewerkstelling en Sociale Zaken het richtlijnvoorstel goedgekeurd dat moet leiden tot een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voor zeelui en varend personeel in de binnenvaart.

Over die arbeidsvoorwaarden bereikten de Europese sociale partners in februari 2012 al een akkoord. Het heeft onder meer betrekking op de bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidsduur. Door de goedkeuring van de richtlijn zal dat akkoord nu geïmplementeerd kunnen worden.

Volgens Nick Bramley van de European Transport Workers’ Federation (ETF) beantwoordt dit sociaal akkoord aan de noden van de industrie, zowel in het vracht- en het toerismesegment als voor seizoensarbeid. Het zorgt voor rechtszekerheid voor een sector die actief is in een complexe omgeving, waarbij bijvoorbeeld een schip eigendom is van een Duitse maatschappij, geregistreerd is in Malta, met bemanningscontracten van een Zwitserse firma onder Cypriotisch recht en varend in België en Nederland.

Aantrekkingskracht

In een eerste reactie zegt Theresia Hacksteiner, secretaris-generaal van de EBU, dat dit de aantrekkingskracht verhoogt om op een van 14.000 binnenschepen op de Europese binnenwateren te gaan werken.

“Fair play en een ‘level playing field’ zijn de belangrijkste eisen van de sector en die kunnen enkel bereikt worden via Europese wetgeving”, benadrukt Christiaan Van Lancker, voorzitter van de Europese schippersorganisatie ESO.