Reorganisatie Douane krijgt vorm in Antwerpen

De reorganisatie van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen zet zich verder en dat wordt ook in Antwerpen op het terrein concreet ingevuld, zegt Jan Moortgat. adviseur bij de ‘pijler’ Invordering & Geschillen.

In zijn nieuwe functie blijft Moortgat op het terrein hoogst belangrijke dossiers als plda, NCTS en ECS opvolgen. Het feit dat hij niet langer Gewestelijk Directeur a.i. is, heeft ook te maken met de zogenaamde ‘kanteling’ van de Administratie. Binnen de vernieuwde organisatie worden de gewestelijke directeurs vervangen door regiomanagers. Voor de regio Antwerpen wordt dat Robert Robbrecht, die enkele maanden geleden aantrad als nieuwe Gewestelijk Directeur. De omvorming van de gewestelijke directies – waarbij Mechelen zal worden toegevoegd aan Hasselt - zal pas vanaf 1 december e.k. zijn beslag krijgen.

Begin 2015 wordt de pijler ‘KLaMa’ (klantenmanagement) opgestart, als centrale dienst in Brussel en per regio. Dat zou volgens Moortgat tegen juli rond moeten zijn. In februari wordt gestart met de implementatie van de pijler ‘BUEK’ (Bureau Unique/Enig Kantoor). Voor 1 maart staat de verdere operationalisering van Toezicht, Controle, Vaststellingen op de planning.

Sinds deze zomer werkt de douane volgens de nieuwe shiftregeling 7 dagen op 7 in 2 ploegen, d.w.z. van 6 u tot 14 u en van 14 u tot 22 u. De scanners zijn open van 6 u tot 22 u, zij het niet tijdens het weekend. In volle oprichting is het team Bewaking, de motorbrigades die 7 dagen per week de klok rond zullen patrouilleren in de haven.

CCRM

Momenteel wordt er binnen de Administratie naarstig verder gewerkt aan wat moet uitgroeien tot  de ‘Customs Containerl Removal Message’ (CCRM), een elektronische melding aan de containerterminaloperatoren dat een bepaalde container douanetechnisch gezien in orde is en dus mag worden weggehaald. “De functionele analyse van CCRM is al gebeurd”, zegt Moortgat. “De financiering voor de technische analyse is nu ook rond”.

Wanneer de daadwerkelijke implementatie van CCRM een feit zal zijn, hangt volgens Moortgat af van de werkingssnelheid van de softwareprovider (IBM). “Wij hopen natuurlijk op een zo snel mogelijke implementatie, want dat zou zowel voor ons als voor de terminaloperatoren een goede zaak zijn. Voor ons, omdat er dan minder dossiers verbonden aan het weghalen van containers worden aangeboden voor verdere controle. Nu gebeurt het nog dat een container al is afgeleverd, zonder dat de summiere aangifte werd aangezuiverd. Voor de terminaluitbater betekent CCRM meer rechtszekerheid, het Unamar-arrest indachtig.”