Positieve reacties op Michel I

Vanuit de transportsector komen er uit verschillende hoeken voorzichtig positieve reacties op het nieuwe federaal regeerakkoord. Ook de meeste ministers zijn intussen bekend.

In de regering Michel I gaat de portefeuille Mobiliteit naar de Waalse liberalen en maakt Valérie De Bue uit Nijvel als mobiliteitsexpert van de MR de meeste kans om later vandaag benoemd te worden. Zij zou ook de voogdijminister voor de NMBS worden. De nationale spoormaatschappij valt dus niet onder de bevoegdheid van de nieuwe minister van Overheidsbedrijven, Alexander De Croo.

Spoorvervoer

In het hoofdstuk Mobiliteit van het regeerakkoord staat dat de toekomst van het goederenvervoer per spoor belangrijk is voor de rol van België als logistieke draaischijf en om vrachtwagens zo veel als mogelijk van de weg te halen.

De toevoeging dat gecombineerd en verspreid vervoer in het bijzonder belangrijk zijn, wordt in havenkringen goed onthaald. “Het verspreid vervoer is cruciaal voor bijvoorbeeld het staalverkeer en de chemische industrie in Antwerpen”, zegt directeur Stephan Vanfraechem van Alfaport. “Voor de chemie is de aanvoer van producten via spoor vaak de enige optie.”

Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zegt ‘dat het goed is om vast te stellen dat de regering inziet dat een blijvend aanbod aan verspreid en containerspoorvervoer en tijdige investeringen in infrastructuur nodig zijn’. Het regeerakkoord vermeldt in de paragraaf over het meerjareninvesteringsplan van het spoor dat infrastructuurprojecten voor het goederenvervoer en de toegankelijkheid van de economische poorten bijzondere aandacht zullen krijgen.

Douane

Vanfraechem bladerde in het regeerakkoord ook snel naar het hoofdstuk douane, dat de nieuwe minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), in de praktijk mag brengen. De nieuwe federale ploeg engageert zich om het douanebeleidsplan te intensifiëren en zo snel mogelijk uit te voeren, rekening houdende met de ter beschikking gestelde budgettaire middelen.

“Deze regering heeft duidelijk begrepen dat een faciliterende en moderne douane extra trafiek kan aantrekken”, reageert Alfaport. “Wij vragen wel extra inspanningen van de douane inzake projectmanagement, zodat deze  grote projecten tijdig en op een vlotte manier geïmplementeerd kunnen worden.”

Havenarbeid

De confrontatie met Europa over havenarbeid wordt een taak voor Kris Peeters (CD&V) als nieuwe minister van Werk en Economie. Gezien de grote gevoeligheden blijft het regeerakkoord hierover eerder vaag, al staat er wel duidelijk dat er een wil is om het stelsel te moderniseren in overleg met de sociale partners.

Wegvervoer

Vanuit de kant van het wegvervoer wordt positief gereageerd op het voornemen van de nieuwe Belgische regering om de loonkosthandicap aan te pakken. Volgens Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) is dat broodnodig om de verankering van de Belgische transportbedrijven te garanderen. De organisatie had graag nog wat specifieke ademruimte voor Vlaamse vervoerders voorzien door bv. de verlaging van de lasten op niet-productieve uren.

Febetra spreekt op zijn beurt over een hoopgevende trendbreuk met het verleden omdat er nu veel meer aandacht wordt besteed aan het herstel van de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven.

TLV en Febetra zijn ook tevreden dat de eis om het principe van de professionele diesel te behouden, ingewilligd werd. “Professionele gebruikers met zware voertuigen zullen zo ontzien worden van toekomstige accijnsstijgingen op diesel via het zogenaamde cliquetsysteem”, zegt TLV.

De federale regering belooft ook om de nodige wettelijke aanpassingen te doen om de ADR-opleidingen mee te laten tellen voor de vakbekwaamheid chauffeurs. TLV is al lang voorstander van deze mogelijkheid. De vereniging is ook tevreden met de beloofde administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de inverkeerstelling van voertuigen.

Het is geen verrassing dat de nieuwe bewindsploeg de verkeersveiligheid wil verhogen. Daarom komt er een rijbewijs met punten. TLV maakt zich zorgen over de praktische uitwerking. Zal een overtreding van een chauffeur in de privésfeer ook gevolgen hebben voor zijn professionele rijbewijs? TLV pleit ervoor dat het rijbewijs enkel voor een bepaalde categorie zou kunnen ingetrokken worden.

Febetra kijk uit naar de beloofde wegwerking van de niet nader gespecifieerde anomalieën in de wegcode. Voor de vereniging is het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton op 2X2 wegen, dat nergens anders in Europa bestaat, een voorbeeld van een dergelijke anomalie.