Pleidooi om Saône-Rijn in corridor Amsterdam-Marseille te voorzien

De vereniging ‘Saône-Rhin Europe’ wil de binnenvaartverbinding opgenomen zien in de studies voor de multimodale TEN-T-corridor Amsterdam – Marseille.

In het meerjaren infrastructuurprogramma van de Franse overheid staat het project voor een binnenvaartverbinding tussen de Saône en de Rijn voor ten vroegste 2050 ingeschreven. De voorstanders van het project willen dat de binnenvaartverbinding meegenomen wordt in de herziening van het meerjarenprogramma die in 2017-2018 plaatsvindt.

Ze wijzen ook op het feit dat de verbinding niet meer is opgenomen in de studiefase voor de multimodale corridor Amsterdam – Marseille, die al tegen 2030 gerealiseerd moet worden en waarvoor de Franse waterwegbeheerder VNF sinds kort de verantwoordelijkheid heeft gekregen.

Volgens de vereniging hebben de studies juist tot doel om geen enkele optie uit te sluiten. Het beperken van de binnenvaart tot het gecombineerd vervoer met het spoor, zoals de studie het wil, beantwoordt noch aan de vraag van de verladers en de vervoerders, noch aan de doelstelling om het hinterland van de zeehavens te verruimen, benadrukt ze. Daarom vraagt de vereniging ‘Saône-Rhin’ de integratie van het project in de studie voor de bewuste corridor.