Proeftransport van mest per binnenschip naar Frankrijk

Uit een piloottransport met de binnenvaart voor bodemverbeteraars vanop de pas heropende River Terminal Wielsbeke naar het Noord-Franse Péronne, blijkt dat dit rendabel kan zijn op voorwaarde dat er retourlading is.

De proefverscheping werd georganiseerd door de POM West-Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Volgens Jeroen Daese, verantwoordelijke voor Transport en Logistiek bij de POM West-Vlaanderen, ging het om een eenmalig transport. Daarbij  werd een lading van 343 ton vanuit Wielsbeke naar Noord-Frankrijk verscheept aan boord van een duwboot-duwbakken combinatie, het zogenaamde Watertruck-concept, dat bestemd is voor de kleinere waterwegen (Klasse IV en kleiner). Verlader van dienst was de firma Fita Compost en de binnenvaartoperatoren CBO en L. Broeckaert-De Koning.

Bedoeling is dat er een vervolgtraject komt. “Er is voldoende interesse om dit verder op te nemen. We hopen dat er zo vlug mogelijk voldoende aanbod komt. In het kader van het Watertruck-verhaal hebben we met de West-Vlaamse verladers alle goederenstromen in kaart gebracht. Bedoeling is bepaalde stromen samen te brengen. Er is voldoende potentieel, ook aan Franse zijde”, aldus Daese.

Retourlading

Uit de proef blijkt voorlopig dat er noch juridische noch technisch-operationele problemen zijn bij het vervoer van de bodemverbeteraars via de binnenvaart in vergelijking met het wegvervoer. Zonder retourlading is het echter niet competitief ten opzicht van het wegvervoer. Retourlading op halve capaciteit van de duwbakken zou al voor een break-even zorgen. Retourlading op volle capaciteit zou het binnenvaartvervoer tot 10% goedkoper maken dan wegvervoer.

Er wordt ook gekeken of het project kan ingediend worden voor Europese subsidiëring.

West Deal

Het project kadert binnen het economisch transformatieplan van West-Vlaanderen, West Deal. Uit een analyse van de POM-West-Vlaanderen omtrent de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het binnenvaartplatform Roeselare-Izegem tot een consolidatie- en verwerkingspunt voor bio-reststromen, bleek dat er een groot potentieel is om gedroogde mest en digestaat (een restproduct van de biogasproductie) via de binnenvaart te exporteren richting Frankrijk. Momenteel gaat daarvan meer dan 500.000 ton over de weg. Door gebruik te maken van de binnenvaart en gezien de geografie van de Noord-Franse vaarwegen zou er bovendien een bijkomende potentiële afzetmarkt van tussen de 50.000 en 75.000 ton op jaarbasis gecreëerd worden.

Aangezien het zwaartepunt van de productie van bio-reststromen nabij het in ontwikkeling zijnde binnenvaartplatform Roeselare-Izegem ligt, zal het binnenvaartvervoer in de toekomst mogelijk van daaruit plaatsvinden en niet meer vanop de River Terminal Wielsbeke. Die werd in november van dit jaar door het duo Delcatrans - Shipit opnieuw in gebruik genomen na een jaar inactiviteit en behandelt ondertussen ondermeer trafieken van Isolava (paletten) en Unilin (containers).