Ook expediteurs klagen Duitse wet minimumloon wegvervoer aan

Ook de Europese expediteurskoepel CLECAT en de Belgische CEB hebben de Europese Commissie aangeschreven om te protesteren tegen de onduidelijkheid van de Duitse regelgeving rond het minimumloon in het wegvervoer. Ze vragen om uitstel.

Zoals geweten voert Duitsland per 1 januari 2015 een minimumloon in van 8,50 euro per uur. “Op zich is de invoering van dat minimumloon geen probleem,” aldus Nicolette vander Jagt, directeur van CLECAT. “Wij maken ons zorgen om het uitblijven van communicatie rond de implementatie van de nieuwe wet, zeker over hoe ze van toepassing zal zijn op de buitenlandse bedrijven,” stelt ze in een brief aan Joao Aguiar Machado, directeur generaal van DG Move in Brussel.

Ook Olivier Schoenmaeckers, directeur van de confederatie van Belgische expediteurs CEB, heeft Aguiar Machado een brief gestuurd om hem te wijzen op de problemen die deze nieuwe regelgeving voor de Belgische bedrijven kan opleveren. En op de onduidelijkheid rond de handhaving ervan.

Veel vragen

Ze betreuren o.a. dat de Duitse overheid nog steeds geen informatie in het Engels heeft verspreid en dat er nog te veel openstaande vragen blijven. Zo is het niet duidelijk of de buitenlandse bedrijven een vertegenwoordiger in Duitsland moeten hebben. Volgens de DLSV, de Duitse zustervereniging van CEB, hoeft dat niet, maar de Belgische vereniging zou toch bevestiging willen krijgen.

Compatibel met EU-recht?

“Wat eveneens onduidelijk is, is of deze regelgeving ook van toepassing zal zijn voor de transit en de cabotage,” aldus vander Jagt. En aan Aguiar Machado stelt ze tevens de vraag of de Duitse wet compatibel is met de Europese regelgeving inzake de toegang tot de transportmarkt (artikel 17 van verordening 1072/2009), alsook met de detacheringsrichtlijn 96/71/EC.  

Ook de meldingsplicht voor de transporteurs is een probleem, niet alleen omwille van de administratieve rompslomp, maar ook van het feit dat de opdrachtgever (zoals een expediteur) medeverantwoordelijk is voor het naleven van de wet. De boete kan oplopen tot 500.000 euro. Samengevat stelt CLECAT de vraag aan de Europese Commissie of ze het redelijk vindt dat er zo weinig tijd is om de contracten in die zin aan te passen.

Uitstel gevraagd

“Omdat er zoveel risico’s zijn voor de industrie, vragen wij dan ook aan de Commissie dat ze Duitsland zou oproepen om de wet niet toe te passen zo lang er niet voldoende informatie is gegeven en dat er redelijke deadlines zouden ingevoerd worden, zodat de sector genoeg tijd heeft om zich aan te passen.”

Volgens de laatste berichten heeft de Europese Commissie nog niet gereageerd op deze vragen, noch op de klacht die de Nederlandse vervoerdersvereniging TLN bij de Commissie heeft neergelegd. Het ziet er dus naar uit dat de regelgeving donderdag effectief van kracht is – wat voor de nodige problemen zal zorgen – en dat in de loop van januari druk onderhandeld zal worden.