Nederlandse vervoerders en chauffeurs willen vergunningsgrens van 0 kg

Er moet een vergunningsgrens voor beroepsgoederenvervoer op 0 kg ingevoerd worden. Dat zeggen zowel de werkgevers als de werknemers in het Nederlandse wegvervoer. Zij vinden dat alle vormen van commercieel goederenvervoer vergunningplichtig moeten zijn.

Tijdens het cao-overleg van deze week zijn ze tot overeenstemming gekomen over deze gemeenschappelijke eis.

Op dit moment ligt de vergunningsgrens op 500 kg. “Door verlaging van deze grens wordt een begin gemaakt met het tegengaan van schijnzelfstandigheid in het segment van 0 tot 500 kg en wordt tevens een kwaliteits- en professionaliseringsslag gemaakt in, bijvoorbeeld, de koeriers- en expresse markt,” aldus TLN.

De werkgevers- en werknemersorganisaties zullen hun vraag  gaan bepleiten bij de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz.

Ook in België gaan al jaren stemmen op om de vergunningsgrens van 500 kg af te schaffen. Vooral in de koerier- en pakjesdistributie zorgt dat voor oneerlijke concurrentie.