Antwerpen stelt project van LNG-bunkerschip uit

Het Havenbedrijf Antwerpen en Exmar schuiven het project voor een LNG-bunkerschip voor de bevoorrading van zeeschepen in de Scheldehaven voor zich uit. De huidige vraag volstaat nog niet om die investering te rechtvaardigen.

“Vandaag is er onvoldoende vraag naar LNG als brandstof voor zeeschepen om tot een sluitende business case te komen waarbinnen LNG aan een aanvaardbare prijs kan worden verkocht. Het Havenbedrijf en Exmar hebben daarom besloten niet over te gaan tot de bouw van een LNG-bunkerschip”, klinkt het aan de kant van het havenbestuur.

Het Havenbedrijf en Exmar gingen eind vorig jaar een strategische alliantie aan voor de ontwikkeling van een bunkerschip dat zeeschepen in de haven van Antwerpen met LNG zou bevoorraden. Ze wilden daarmee snel gaan. Eddy Bruyninckx, CEO van het Havenbedrijf, liet toen optekenen dat het de bedoeling was er voor te zorgen dat “schepen die vanaf 2015 de haven van Antwerpen aanlopen, LNG als scheepsbrandstof kunnen bunkeren”.

Die datum was niet toevallig gekozen: vanaf 1 januari 2015 dienen schepen op Noordzee, Balticum en Kanaal een fors strengere norm inzake zwaveluitstoot te respecteren.

Onvoldoende draagvlak

Maar uit de intussen uitgevoerde studies is gebleken dat het nog wachten is op een voldoende groot draagvlak om zo’n investering te rechtvaardigen. Het aantal schepen dat LNG als brandstof zal aanwenden, blijft vooralsnog te beperkt.

De meeste rederijen zullen in een eerste fase overstappen naar MGO (marine gas oil) met het voorgeschreven zwavelgehalte van 0,1%, oppert het Havenbedrijf. De keuze voor LNG wordt bovendien afgeremd door de vrees van vele reders dat er onvoldoende toegezien zal worden op de naleving van de nieuwe uitstootregels en dat operatoren die het spel niet eerlijk spelen, economisch voordeel zullen halen uit die ‘non-compliance’.

Voor de doorbraak van LNG als scheepsbrandstof kan het dan wachten zijn tot de IMO globale regels inzake zwaveluitstoot uitvaardigt. Maar die worden ten vroegste in 2018 verwacht en zouden dan pas in 2020 in voege treden.

Faciliteren

Het Havenbedrijf benadrukt dat het nog steeds LNG-bunkering door zeeschepen “binnen afzienbare tijd” mogelijk wil maken en dat het projecten in die zin zoveel mogelijk zal faciliteren. Antwerpen staat ook open voor andere opties.

“In de ARA-regio zijn verschillende projecten lopende voor de ontwikkeling van LNG-bunkerschepen, waarvan de eerste naar verwachting tegen 2016 operationeel zullen zijn. Deze bunkerschepen zullen technisch gezien ook in Antwerpen LNG kunnen aanbieden aan de zeevaart.  Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat in een startende LNG-bunkermarkt de vraag uit verschillende havens zal gecombineerd worden”, zegt een woordvoerder daarover.

In Zeebrugge zijn het GDF Suez, NYK en Mitsubishi die samenwerken om een eerste LNG-bunkerschip in de vaart te brengen dat in Zuid-Korea in aanbouw is. Dat bunkerschip (zie artist impression) heeft overigens al klanten, want de rederij United European Car Carriers (UECC) zal vanaf 2016 in Zeebrugge vloeibaar aardgas bunkeren voor twee autoschepen die in aanbouw zijn.

Bij Exmar onderstreept CFO Miguel de Potter dat het Antwerpse project misschien wel vertraagd, maar geenszins afgeblazen is en Exmar daarin betrokken blijft. “Exmar blijft de exclusieve partner van het Havenbedrijf voor de bouw van een LNG-bunkerschip. Wij gaan sowieso het eerste LNG-bunkerschip voor Antwerpen bouwen, al kunnen we daar nu geen precieze termijn op plakken", voegt hij daar aan toe.

LNG-terminal als factor?

Ook in Duinkerke kreeg Exmar zopas de rol toebedeeld om een LNG-bunkerschip te ontwerpen. Dat havens met minder aanlopen als Duinkerke en Zeebrugge wellicht sneller dan Antwerpen LNG-bevoorrading met een bunkerschip zullen kunnen aanbieden, heeft volgens de Potter niet zozeer te maken met het feit dat die twee havens een LNG-terminal (zullen) hebben (al heeft dat volgens het Havenbedrijf wel een impact).

De CFO van Exmar zoekt de reden in de eerste plaats in hun ligging aan open zee langsheen een zeer drukke scheepvaartroute. Dat vergemakkelijkt volgens hem een tussenstop om brandstof in te slaan.

Binnenvaart

Ondertussen wordt in Antwerpen wel verder werk gemaakt van een vast LNG-bunkerstation voor de binnenvaart. Die komt aan kaai 528 aan het Kanaaldok B1 en zal tegen begin 2016 operationeel zijn. Aan een specifiek bunkerschip voor de binnenvaart wordt nog niet gedacht. Ook daarvoor blijft de vraag ontoereikend.

Het Havenbedrijf hield in de voorbije maanden een bevraging over hoe dat bunkerstation er het best uitziet. Die marktconsultatie liep begin oktober af. Over de resultaten wil het havenbestuur weinig kwijt, behalve dat de respons groot was. “We ontvingen van zowel mogelijke klanten als exploitanten waardevolle adviezen, die gebruikt werden om het bestek voor de bouw en de bevraging voor de uitbating te verfijnen.”

De officiële marktbevraging voor de uitbating van het LNG-bunkerstation ging bij het Havenbedrijf vandaag de deur uit. Het gaat om een concessie gedurende vijf jaar. Tijdens die periode zal de exploitant instaan voor het aanbieden van LNG aan de Antwerpse binnenvaart alsook het onderhoud en de promotie van de installatie.

jean-louis.vandevoorde@flows.be