Kris Peeters neemt handschoen havenarbeid op

Federaal minister voor Werk en Economie Kris Peeters had gisterennamiddag een gesprek met vertegenwoordigers van de havenvakbonden over de stand van zaken in het dossier van de havenarbeid.

Als nieuwe minister voor Werk erfde Kris Peeters (in een vorig leven als Vlaams minister al eens bevoegd voor de havens) het dossier van zijn voorganger Monica De Coninck, die in de vorige coalitie al een poging ondernam om de havenarbeid te moderniseren. Tegen het eind van haar mandaat  kreeg ze er een ingebrekestelling van de Europese Commissie bovenop. Dat dossier maakt nog steeds het voorwerp uit van overleg met Europa, dat van oordeel is dat de organisatie van de havenarbeid in België strijdig is met het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie.

Over wat er gisteren besproken is, wil men op het kabinet van Peeters weinig kwijt. Men benadrukt dat de ontmoeting plaats vond op vraag van de bonden en dat de minister “begaan is met de situatie omtrent de Wet Major”.

Gemoderniseerd

“Als Minister voor Werk en Economie wil ik de Belgische positie van de havenarbeid bepleiten ten aanzien van de Europese Commissie. Onze havenarbeid kan op een aantal punten gemoderniseerd worden, maar dit moet steeds in nauw overleg met de sociale partners, vandaar dit overleg op mijn kabinet”, liet Peeters in een communiqué optekenen. “De werknemers en werkgevers van de Belgische havens leveren bijzonder goed werk, ook in het bestaande wettelijk kader van de wet-Major”, voegt hij daar aan toe.

De minister “zal dit dossier bepleiten” bij Europees Transportcommissaris Violeta Bulc.” Halfweg december wordt de stand van zaken met de Europese Commissie besproken, om te oordelen of het overleg in de goede richting gaat. Na het gesprek deze namiddag ben ik er eens te meer van overtuigd dat de regering goed zal kunnen samenwerken met de sociale partners om dit dossier tot een goed einde te brengen”, besluit de  vicepremier.

Op vragen over welke punten aan bod kwamen, of de minister al rechtstreekse contacten heeft gehad met de werkgevers en Europe, en of hij in dit dossier een andere aanpak wil hanteren dan Monica De Coninck, wou een woordvoerder niet reageren. “De besprekingen lopen”, klonk het van die kant.

Lees ook:

EC zet wet-Major niet ter discussie