Intris eerste Europese softwarecommunicatieprovider met AEO

De Antwerpse leverancier van logistieke software Intris heeft een certificaat behaald als Authorised Economic Operator. Daarmee is Intris de eerste softwarecommunicatieprovider in Europa die een dergelijk certificaat heeft.

Intris is al jaren gespecialiseerd in het ondersteunen van transport- en logistieke bedrijfsprocessen. Via zijn productengamma TRIS©Customs kunnen aangevers hun verplichtingen tegenover de Europese douane-autoriteiten nakomen. Daartoe behoren onder meer Customs Gateway Europe, een submodule voor de ondersteuning van het ‘extended gateway’-concept vanuit de zeehavens naar Europese hinterlandterminals en de Customs Communication Tool. Deze laatste verzorgt de rechtstreekse communicatie van de bedrijven met de douane.

Volgens Patrick Van De Looverbosch, CEO van Intris, is het de logica zelve dat ook zijn bedrijf voor een AEO-certificaat is gegaan. "Aangezien ook een logistieke keten maar zo sterk is als zijn zwakste schakel, is het van primordiaal belang dat de ondersteunende softwarediensten even robuust en veilig zijn en als dusdanig ook erken worden door de douane-overheden." 

Momenteel zijn er al 348 Belgische bedrijven met AEO-status.