Innovatieve oplossing voor financieringsprobleem Oosterweel

Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V) lanceert een innovatieve oplossing om het financieringsprobleem van de Oosterweelverbinding aan te pakken.

Volgens De Kort moet worden nagedacht over de integratie van de huidige tol van de Liefkenshoektunnel en de toekomstige Oosterweelverbinding in de slimme kilometerheffing. “Dit is een innovatieve manier om de financieringsproblematiek van het Oosterweelproject aan te pakken”, zegt hij.  Dergelijke aanpak biedt bovendien een direct praktisch voordeel voor de leefbaarheid, aangezien er geen tolpleinen, geen wachtrijen en een eerlijke besteding van de opbrengst van de kilometerheffing mee gepaard gaan.

Het debat rond de Oosterweelverbinding is volgens de Kort te veel verengd tot de discussie over het tracé. “Door de verbinding te maken tussen de financiering van grote infrastructuurprojecten, de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en het debat over het wegenvignet en de groene fiscaliteit voor personenwagens, kunnen we een groot verschil maken bij grote infrastructuurprojecten, hun financiering en de impact op de omgeving”, aldus de Kort.

Missing links

Als voorbeeld haalt hij het wegwerken van de zes Vlaamse  missing infrastructuurlinks aan, die voor 1,3 miljard euro ten last komt van de algemene begroting. Alleen in Antwerpen wordt echter een bijdrage gevraagd met de tol aan de Liefkenshoektunnel. “Wanneer die tol en die van de toekomstige Oosterweelverbinding geïntegreerd zouden worden in de bredere slimme kilometerheffing, wordt die onevenwichtige situatie weggewerkt. De financiering van projecten als de Oosterweelverbinding wordt dan gegarandeerd zonder onoverkomelijke impact op de begroting”, meent de Kort.

Het leefbaarheidsdebat in het kader van de Oosterweelverbinding moet volgens hem uitgebreid  worden naar alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals geoptimaliseerd openbaar vervoer, fietssnelwegen, fiets- en autodelen en schonere brandstoffen.