Infrabel bespaart op investeringen maar komt engagementen na

In 2015 gaat de Belgische spoornetbeheerder Infrabel 170 miljoen euro besparen op zowel werkingskosten als op investeringen. De voor 2015 genomen engagementen worden echter nagekomen, aldus woordvoerder Thomas Baeken.

Ook op de investeringen in de veiligheid van het spoornet wordt niet bespaard. Ongeveer 332,4 miljoen euro zal rechtstreeks worden  besteed aan het voortzetten van de werven voor het beveiligen van het netwerk. Het gaat onder meer om de programma’s TBL1+ en ETCS.

Op het vlak van interne kosten zal iets meer dan 45 miljoen euro bespaard worden. Het gaat onder meer om verlaging van de kosten voor bureautica, uitstel van het onderhoud van gebouwen en kunstwerken, inkrimping van de budgetten voor opleiding en certificaties, uitstel van de aankoop van materieel, enz. Er zullen ook minder aanwervingen plaatsvinden.

Wat de besparingen op het vlak van investeringen betreft, benadrukt Infrabel dat er in 2015 geen enkele spoorlijn van het netwerk bij gebrek aan investeringen zal gesloten worden. Voor enkele infrastructuurwerken zal evenwel een pauze worden ingelast. Over welke werken het gaat is nog niet duidelijk, maar de voor volgend jaar genomen engagementen zouden allicht nagekomen worden.