Haven Gent buigt zich over mogelijke impact afschakelplan

Als België deze winter met stroomtekorten krijgt af te rekenen en het afschakelplan in werking treedt, zou ook een deel van de haven van Gent getroffen kunnen worden. Het Havenbedrijf wil samen met de ondernemingen bekijken hoe groot het risico is en wat eraan gedaan kan worden.

De Gentse burgemeester Daniël Termont trok eind vorige week aan de alarmbel over de mogelijke impact van het afschakelplan op de Arteveldestad. In de krant ‘De Standaard’ stipte hij daarbij aan dat ook delen van de haven zonder stroom kunnen komen te zitten. De grote fabrieken in de haven (ArcelorMittal, Volvo…) zijn rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten en blijven buiten schot, maar bij andere bedrijven zou het licht kunnen uitgaan.

Of het zo’n vaart zal lopen, zal nog moeten blijken, onderstreept Daan Schalck, ceo van het Havenbedrijf Gent. “Deze week vindt overleg plaats met de provincie. We staan aan de start van de voorbereiding, de winter staat nog niet voor de deur en het is bovendien nog lang niet zeker dat het tot afschakelingen zal komen.”

Maar als dat wel het geval is, zal het Havenbedrijf klaar staan met een plan om de gevolgen daarvan op te vangen, voegt Schalck daar aan toe. “We willen onze regierol ook daar ten volle spelen en ervoor zorgen dat een eventuele stroomonderbreking een zo beperkt mogelijke impact heeft”, zegt hij.

Vooral de zone rond het Skaldenpark zou mogelijk getroffen kunnen worden, geeft hij nog aan. Daar zitten (naast het Havenbedrijf zelf en de havenkapiteindienst) onder meer toeleveranciers van Volvo Cars en logistieke dienstverleners. Samen met die bedrijven wil de haven de risico’s in kaart brengen en bekijken hoe tijdelijke stroomonderbrekingen kunnen worden opgevangen. Dat kan gaan van het inschakelen van generatoren tot het aanleggen van productiereserves door toeleveranciers om de fabrieken die ze bevoorraden, draaiende te houden.