Febetra: "Plaats Duitse wet op minimumloon ‘on hold’"

Febetra mengt zich in het debat over de toepassing van de Duitse wet op het minimumloon in het wegvervoer. Zij wil dat deze wordt getoetst op de verenigbaarheid met het Europees recht.

Zoals eerder gemeld voert Duitsland op 1 januari een wettelijk minimumloon van 8,50 euro per uur in. “Op zich is daar helemaal niets mis mee. Integendeel zelfs. Het Duits initiatief effent de weg om de discussie over een Europees minimumloon opnieuw aan te wakkeren en kan als breekijzer dienen voor een verdere sociale harmonisatie op Europees vlak,” stelt Philippe Degraef, directeur van de Belgische vervoerdersfederatie Febetra.

“Maar het minste dat men vandaag zou mogen verwachten, is dat alle modaliteiten duidelijk zijn, verzoenbaar zijn met de Europese voorschriften en in de praktijk werkbaar zijn,” zegt hij. En dat is niet het geval.

Verenigbaar met Europa?

“Merkwaardig is dat de nieuwe wet over het minimumloon die ook voor buitenlandse ondernemingen geldt, niet alleen van toepassing is bij cabotage, wat logisch is, vermits cabotage onder de detacheringsrichtlijn valt, maar ook voor alle transporten van, naar en door Duitsland. Dat laatste doet bij menig specialist in Europees recht de wenkbrauwen fronsen. Is dat wel verenigbaar met de Europese grondbeginselen?” aldus Degraef.

Volgens hem had dan ook  de Duitse wet eerst en vooral op haar verenigbaarheid met de Europese regelgeving getoetst moeten worden. “Zo lang hier onduidelijkheid blijft over bestaan, had de Duitse wet ‘on hold’ gezet moeten worden,” klinkt het.

Problematisch

Maar zelfs los daarvan, is volgens Degraef de Duitse wet nog op een heel pak andere punten, “op zijn zachtst uitgedrukt, problematisch.”

Zo hekelt hij het feit dat de werkgevers een meldingsplicht hebben. “Zij moeten bij de Duitse douane melden wie het werk zal uitvoeren, wat voor soort werk het betreft, waar het wordt uitgevoerd en wat de duur van de werkzaamheden is. Als andere landen het Duits voorbeeld volgen, hebben we straks een Europa zonder grenzen, maar met tal van administratieve barrières,” betreurt hij.

Ook het feit dat de vooraanmelding per fax te gebeuren, oogst kritiek. Elektronisch kan immers niet.

Volgens Degraef is ook niet geweten hoe de Duitse douane precies zal controleren of buitenlandse ondernemers zich aan de wet houden. “Dat blijft voorlopig een raadsel,” zegt hij.

Nutteloos

Voor Belgische vervoerders is heel de administratieve rompslomp die de Duitse wet met zich meebrengt, totaal nutteloos, stelt Degraef tevens vast. “Belgische chauffeurs verdienen immers merkelijk meer dan het Duits minimumloon, wanneer zij in, van, naar of door Duitsland rijden.”

In naam van Febetra vraagt hij dan ook dat de wet voorlopig niet in voege zou treden. Ook in andere lidstaten – o.a. in Nederland waar TLN besloot een klacht neer te leggen - is een dergelijke eis gesteld. Voorlopig heeft de Duitse regering geen teken gegeven dat zij dat ook zal doen, hoewel uit verschillende navragen is gebleken dat zelfs de Duitse douane niet klaar is.