Europese binnenvaartsector roept Donau-oeverstaten op tot actie

De Europese binnenvaartsector steunt een masterplan waarmee de Donau-oeverstaten worden aangezet om dringend werk te maken van een betere bevaarbaarheid van de rivier.

Het Masterplan voor het herstel van de vaargeul en het onderhoud van de Donau werd eind vorige maand voorgesteld op een bijeenkomst van de EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) in het Kroatische Vukovar. Het plan geniet de steun van de Europese binnenvaartorganisaties EFIP, INE, EBU, ESO,  Pro Danube International (PDI) en de haven van Constanza.

Volgens het masterplan volstaat een investering van 85 miljoen euro om het aanbevolen dienstniveau voor de rivier te bekomen, d.w.z. een waterdiepte van de vaargeul van 2,50 meter bij lage waterstand voor het grootste deel van de Donau-secties, uitgezonderd de sectie Straubing-Vilshofen in Duitsland, waar een waterdiepte van 2 meter geldt. Bijkomende kosten voor het operationeel houden van de rivier worden op ongeveer 8 miljoen euro per jaar geraamd. Volgens de binnenvaartorganisaties gaat het om een eerder bescheiden bedrag in vergelijking met de meeste andere transportinfrastructuurprojecten. Bovendien heeft de Europese Commissie al laten uitschijnen dat ze het project wil steunen via co-financiering.

De organisaties roepen de oeverstaten van de Donau dan ook op om het Masterplan aan te nemen en te implementeren. Doordat verschillende oeverstaten in gebreke blijven wat het onderhoud van de Donau betreft, komt de veilige en kostefficiënte bevaarbaarheid van de rivier in gevaar, met alle desastreuse gevolgen voor de sector en de industrie tot gevolg. De onbetrouwbare infrastructuur jaagt potentiële klanten weg van binnenvaartvervoer, benadrukken ze.

Investeringen

Het masterplan identificeert een aantal kritieke onderhoudslocaties die momenteel de bevaarbaarheid van de Donau beperken en geeft een idee van de kosten om eraan te verhelpen. De belangrijkste investeringen zijn nodig voor baggermaterieel, vaarroutemarkering en controle van de rivierbodem. De investeringen moeten conform zijn met de Europese milieuwetgeving zodat zowel de biodiversiteit als het geïntegreerde waterbeheer gerespecteerd worden.

De organisaties zijn ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle en bedrijfszekere infrastructuur private investeringen in innovatieve en kost-efficiënte diensten zal aantrekken. De competitiviteit van sommige belangrijke Europese industriesectoren zoals staal, landbouw, olie en mineralen, in de globale markt is sterk afhankelijk van kostefficiënt inbound en outbound vervoer van grondstoffen via de binnenvaart, besluiten ze.