ESC vraagt opvolging van mega-allianties

De grote rederscombinatie 2M heeft al een toelating van de Federal Maritime Commission (FMC) op zak, maar nu die commissie zich over de CKYHE Alliance buigt laat de Europese verladersorganisatie ESC nog eens krachtig haar stem horen.

In een brief aan de FMC heeft Denis Choumert als voorzitter van de European Shippers' Council (ESC) verschillende aspecten uit het samenwerkingsakkoord tussen Cosco, “K” Line, Yang Ming, Hanjin en Evergreen aangehaald die volgens hem strijdig zijn met de concurrentieregels.

De vijf carriers willen bijvoorbeeld overleg plegen over de capaciteit die ze ter beschikking stellen, en zouden zo volgens Choumert de tariefvorming kunnen beïnvloeden. De Aziatische partners willen ook gezamenlijk onderhandelen met havens en dienstverleners en zouden daardoor een zeer sterke onderhandelingspositie krijgen.

Toeslagen

De Europese verladersorganisatie roept de FMC ook op om de betrokken rederijen duidelijk te maken dat elke uitwisseling van commercieel gevoelige informatie absoluut verboden moet worden. Ook de mogelijkheid om over toeslagen te overleggen, wil de ESC uit het alliantie-akkoord. Choumert vreest anders dat de carriers nieuwe toeslagen zullen invoeren om hun inkomsten op te krikken wanneer de gewone zeevrachten te laag zijn.

Grote impact

De ESC stelt verder in de brief dat de Europese verladers veel bedenkingen hebben bij het feit dat de allianties zo groot worden en steeds grotere schepen inzetten, wat op vele plaatsen tot congestie leidt die nadelig is voor verladers. Grotere schepen betekent in de praktijk ook minder afvaarten, waardoor de kans vergroot dat sommige bestemmingen via transshipment bediend moeten worden.

Choumert vindt dat de impact van de nieuwe allianties zo groot is, dat alle concurrentie-instanties wereldwijd zouden moeten overleggen om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

De vereniging hoopt vooral dat de FMC het CKYHE-dossier zal aangrijpen om een soort van controle- of opvolgsysteem in het leven te roepen, dat dan ineens voor alle grote allianties zou moeten gelden. Op die manier zou opgevolgd kunnen worden hoeveel capaciteit de rederijen ter beschikking stellen en hoe lang op voorhand ze wijzigingen aan hun netwerk bekendmaken. 

De ESC verklaarde zich alvast bereid om samen met Amerikaanse verladersorganisaties de nodige input te geven, zodat de Amerikaanse, Chinese en Europese kartelwaakhonden goed kunnen inschatten in welke mate de vorming van mega-allianties de markt beïnvloedt.