Vidalies wordt op het matje geroepen

De Franse staatssecretaris voor Transport, Alain Vidalies, werd in de Franse Senaat op het matje geroepen over bestellingen bij Ecomouv'. Het Ecotaxe-dossier wordt met de dag kafkaiaanser.

Enkele Franse senatoren hadden hun verwondering geuit dat de staat nog steeds bestellingen plaatst bij Ecomouv’, hoewel de voogdijminister van Vidalies, Ségolène Royal, op 9 oktober j.l. had aangekondigd dat de Ecotaxe ‘sine die’ is uitgesteld.

Het probleem is dat de uitrol van Ecotaxe nog steeds niet officieel is stopgezet, want dat zou een eenzijdige contractbreuk kunnen betekenen, die de Franse Staat ongeveer één miljard euro aan schadevergoeding kan kosten.

Euromouv’ is belast met de uitbating van de Ecotaxe en het onderhoud van het hele handhavingssysteem. Zolang het contract niet is opgezegd, moet het hiermee doorgaan. Onlangs werd het bedrijf zelfs de opdracht gegeven om een aantal van de installaties te onderhouden, die normaliter binnenkort afgebroken moeten worden.

"Binnen enkele dagen"

Dit heeft de Senaat aangezet om Vidalies aan de tand te voelen. Gisteren heeft de staatssecretaris verklaard dat de fase van ‘juridische analyse en expertise’ binnen enkele dagen wordt afgesloten en de ‘beslissingen over de onderhandelingen’ snel zullen volgen.

Ook zei hij ‘de nodige aandacht’ te schenken aan de toestand van de douaniers en loontrekkenden van Ecomouv’. De Ecotaxe was (is) fiscaal gelijkgesteld met een accijns en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de Douane. Deze was dus belast met de opvolging van de inning en met de vervolging van de overtreders. Daarom zijn 130 douaniers op post in Metz, vanwaar de Ecotaxe wordt bestuurd. Daar werken ook 157 van de 210 werknemers van Ecomouv’.

Wat er met al die mensen moet gebeuren, weet nog niemand. Vertegenwoordigers zullen dezer dagen door Vidalies en Royal ontvangen worden.