EC zet wet-Major niet ter discussie

“Op geen enkel moment heeft de Europese Commissie gesteld dat de Wet Major zelf moet gewijzigd worden. De erkenning van de havenarbeiders van het algemeen contingent staat niet ter discussie.”

“De organisatie van de havenarbeid verloopt echter grotendeels via uitvoeringsbesluiten en CAO’s waarvan sommige onderdelen de Commissie wel storen.”

Dat zijn de twee belangrijkste zinsneden uit een communiqué dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg eerder deze maand publiceerde naar aanleiding van het overleg dat begin deze maand plaatsvond met vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

In dat communiqué, dat vrijwel onopgemerkt bleef, doet de overheidsdienst haar best om “foute informatie” over die “informele ontmoeting” recht te zetten.

Het ministerie bevestigt dat de Europese Commissie meedeelde dat ze het antwoord van ons land op de ingebrekestelling rond havenarbeid “onvoldoende” vond “om de beperkingen van onze organisatie van de havenarbeid aan de vrijheid van vestiging te rechtvaardigen”. Maar de Commissie toonde naar verluidt wel “begrip” voor de pogingen aan Belgische zijde “om de vereiste correcties aan die organisatie in een klimaat van sociale vrede en in consensus met de betrokken sociale partners trachten uit te werken."

"Een aantal mogelijke correcties, welke er volgens de Europese Commissie dienen te worden genomen, werden reeds op die vergadering overlopen.” Over welke punten het gaat wordt niet gezegd om “de sereniteit van het overleg” niet te schaden.

Wachten op nieuw overleg

Met de Commissie is een termijn van een achttal weken afgesproken voor een nieuwe ontmoeting “waarop een vooruitgangsrapport zal besproken worden en mogelijke pistes kunnen getoetst worden”. Dat brengt ons ten laatste naar begin december.

De Commissie zal intussen geen verdere stappen in dit dossier ondernemen, zegt het communiqué nog. “In afwachting van die ontmoeting zal er in ieder geval niet overgegaan worden tot het uitbrengen van een gemotiveerd advies (laatste stadium voor de procedure voor het Hof van Justitie).”

Dossier voor Kris Peeters

Over dit dossier zegt de regeerverklaring van de nieuwe federale bewindsploeg rond premier Michel: “De regering zal voorstellen doen om het stelsel van de havenarbeid in overleg met de sociale partners te moderniseren.”

Toen het overleg met DG Transport plaatsvond, was Monica De Coninck nog minister van Werk. Intussen trad Kris Peeters aan als voor dit dossier bevoegde minister. Zijn beleidsbrief moet uiterlijk tegen eind november klaar zijn.

Lees ook:

Dossier havenarbeid nog niet niet van de baan

Bonden laken dubbelspel Europese Commissie over havenarbeid