Drones hoog op de Europese agenda geplaatst

Enkele weken geleden is de Europese Commissie gestart met wetgevend werk omtrent het civiele gebruik van drones. Dit initiatief kreeg vorige week de volle steun van de Europese Raad van Transportministers. Ze willen dat er snel regels komen.

In de rand van de Europese Raad van vorige week in Luxemburg hebben de Transportministers uitvoerig gesproken over het toekomstige gebruik van onbemande vliegtuigen (drones) in de Europese markt. Zij moesten beslissen hoe hoog dit onderwerp op de agenda van de Europese Commissie moet staan en welke weg deze moet bewandelen. Daarbij is naar voren gekomen dat de ministers zich vooral zorgen maken om de veiligheid en de privacy.

Volgens de ministers moeten de drones geleidelijk aan geïntegreerd worden in het normale luchtvaartverkeer. Daarbij denken ze vooral aan drones voor inspectie van de infrastructuur, nauwkeurige landbouw, observatie en pakjesdistributie. De aanpak moet hierbij Europees geharmoniseerd zijn, wil men in deze nieuwe sector een snelle ontwikkeling mogelijk maken. Maar men moet overwegen om een stappenplan uit te werken, waarbij de eenvoudigste tuigen eerst worden toegelaten.

Ook stelden de ministers dat enkele lidstaten nu al een wettelijk kader hebben uitgewerkt, en dat de beste regels hiervan een basis kunnen vormen voor de Europese regelgeving.

EASA

De ministers delen alvast de visie van de Europese Commissie dat de beste instantie om  de technische en veiligheidsstandaarden, certificeringsnormen, e.d.m. uit te werken, het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart (EASA) is. Transportcommissaris Kallas heeft alvast aangekondigd dat het onderwerp van de drones deze week behandeld zal worden door het EASA tijdens zijn jaarlijkse veiligheidsconferentie in Brussel.

Het EASA zal o.a. regels moeten uitwerken om ongevallen te vermijden tussen drones onderling en tussen drones en ‘gewone’ vliegtuigen. Ook de privacy moet bewaakt worden, want tussen de operator en de onbemande vliegtuigen is er heel veel dataverkeer. Dat is zeker het geval wanneer drones worden gebruikt voor observatie. De eisen inzake radiofrequentie zullen daarom de nodige aandacht moeten krijgen.

Ook de voorzitter van de Transportraad, Maurizio Lupi, beklemtoonde dat de drones hoog op de agenda van de ministers staan. Tijdens de volgende vergadering van de Raad in november in Italië komt het onderwerp weer uitvoerig aan bod. “Het Letse voorzitterschap heeft alvast aangekondigd dat er ook tijdens de Raad van maart 2015 verder gewerkt wordt aan het reglementair kader”, zei hij.