Drie kandidaten in de running voor Kribi

Na een eerste preselectie zijn er nog drie kandidaten in de running voor de concessie van een nieuwe containerterminal in Kribi (Zuid-Kameroen).

De drie gegadigden waaruit de concessionaris gekozen zal worden, zijn APM Terminals, de Filippijnse containerbehandelaar ICTSI en een consortium rond Bolloré Africa Logistics.

Om zijn kansen te verhogen heeft Bolloré twee partners bij zijn kandidatuur betrokken: het gaat om de Franse rederij CMA CGM die de nodige trafiek kan aanbrengen, en de China Harbour Engineering Corporation, die in Kribi al het contract won voor de bouw van een eerste containerkaai en voor financiering uit China zou kunnen zorgen.

Eerder dit jaar leek het er nog op dat Bolloré niet zou mogen meedingen omdat het bedrijf al de Douala International Container Terminal controleert, waarin APM Terminals overigens een minderheidsaandeel heeft.

De nieuwe containerterminal in de al even nieuwe diepzeehaven Kribi moet een lengte van 1.050 meter krijgen (350 meter in de eerste fase en daarna nog eens 700 meter). Het was aanvankelijk de bedoeling dat de eerste schepen er in juni behandeld zouden worden, maar die streefdatum werd niet gehaald. Er is geen duidelijkheid over de exacte timing van het project.

Multipurpose terminal

De Franse logistieke groep Necotrans die ook al in Abidjan, Lomé en Conakry naast een concessie voor een containerterminal greep, is één van de drie geselecteerden voor de exploitatie van een multipurpose terminal in Kribi. De andere twee kandidaten zijn opnieuw APM Terminals en ICTSI. De Belgische kandidatuur van Sea Invest werd niet weerhouden.

Necotrans vormt een consortium met KPMO, dat op zijn beurt een consortium is van negen bedrijven die samen goed zijn voor 75% van de goederenoverslag in Douala. KPMO wil ook financieel participeren in de containerterminal en zal daarover gesprekken aanknopen met de (nog te kiezen) concessionaris. De overheid liet al blijken voorstander te zijn van het feit dat de nieuwe containerterminal voor 20% in ‘locale’ handen zou komen.

De nood aan extra havencapaciteit in Kameroen is groot omdat Douala met enorme congestieproblemen kampt. Aankomende schepen moesten er dit jaar gemiddeld bijna acht dagen wachten tot er een ligplaats beschikbaar is.