Dossier havenarbeid nog niet van de baan

De Europese Commissie laat het dossier van de organisatie van de havenarbeid in ons land niet los. België heeft wel nog enige tijd om zijn antwoord op haar bezwaren verder te verfijnen. De sociale partners willen daarbij de dialoog laten primeren.

Afgelopen vrijdag  vond over het dossier  van de havenarbeid een informeel overleg plaats tussen het kabinet van ontslagnemend minister van Werk Monica De Coninck en vertegenwoordigers van DG MOVE.

Doel was naar verluidt om bijkomende duiding te geven bij de antwoorden die België in juli aan de Europese Commissie gaf op de vragen van die kant rond de organisatie van de havenarbeid in ons land. De Commissie vindt verschillende punten in het huidig systeem strijdig met de Europese regelgeving en startte hierover een inbreukprocedure.

Over de inhoud van het overleg van vrijdag, waarover de sociale partners gisteren werden gebrieft, laten de betrokken partijen weinig los. Over de punten ter discussie zal tussen België en de Europese Commissie verder gepraat worden, klinkt het. Eind november of begin december zouden beide partijen hierover weer samen gaan zitten.

Intussen krijgen de sociale partners nog wat tijd om een aantal zaken verder uit te klaren of aan te passen. Zij leggen de klemtoon op de wil om de sociale dialoog te laten primeren en samen tot oplossingen te komen.

Geen D-day

De drie bonden in het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België roeren in elk geval geenszins de oorlogstrom. Zij waarschuwden hun leden vorige week nog in een gezamenlijk pamflet dat “3 oktober geen D-day is voor de Belgische wet op de havenarbeid” en riepen hen op “niet voort te gaan op geruchten”.

Als België de Commissie niet kan overtuigen of volgens haar geen gepaste actie onderneemt, kan de tweede stap in de procedure van ingebrekestelling volgen. Ons land krijgt dan een gemotiveerd advies over de kwestie, met de vraag de wetgeving aan te passen. In een derde stap kan de Commissie nog beslissen België voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

Volgens een bron kan veel afhangen van hoe de procedure tegen Spanje rond havenarbeid afloopt. Die zaak is aanhangig gemaakt bij het Europees Hof. Het arrest wordt pas volgend jaar verwacht.