Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht in één havengebied met Rotterdam

Vanaf 1 januari vormen de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht één havengebied met Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. Schepen die in dezelfde periode verschillende havens in het gebied aanlopen, moeten maar één keer havengeld betalen.

In het binnenhavengebied zal een uniforme regeling voor het innen van het binnenhavengeld toegepast worden. Schepen die verschillende van de betrokken havens aanlopen in dezelfde periode zullen daardoor minder moeten betalen. De havensamenwerking moet volgens Jacco van der Tak, manager external affairs van het Rotterdamse Havenbedrijf, de dienstverlening completer en makkelijker maken voor zowel de klanten als voor de havens.

Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht werken reeds sinds juli 2011 samen in het Zeehavengebied Dordrecht en het Havenbedrijf verzorgt het nautisch beheer in de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

Vanaf 1 januari zullen tevens de berekening, facturatie, incassering en de incassomaatregelen van de binnenhavengelden overgedragen worden aan het Havenbedrijf. Dat zal de inkomsten vervolgens overdragen aan de betrokken binnenhavens.