Donau-landen worden het eens over Masterplan voor rivier

De Transportministers van de Donau-oeverstaten, op twee na, hebben dinsdag in de rand van de Transportraad hun goedkeuring verleend aan het Masterplan voor de modernisering en het onderhoud van de Donau.

Volgens Europees Transportcommissaris Violeta Bulc is uit een analyse van de TEN-T-corridor Rijn-Donau gebleken dat de binnenvaart heel wat problemen ondervindt omwille van de onbetrouwbaarheid van de vaaromstandigheden op de Donau. Bulc zei dan ook heel tevreden te zijn met de goedkeuring van het Masterplan. “De Donau is een ‘gateway’ die de EU met de globale markten verbindt”, zei ze.

De ondertekenaars van het plan verbinden zich ertoe om vanaf volgend jaar nationale acties en grensoverschrijdende coördinatieprocedures op te starten om opnieuw optimale en veilige vaarcondities te creëren. Er zal ook geregeld gecommuniceerd worden over de situatie van de vaarroute om de implementering te monitoren en te kunnen rapporteren.

Corina Cretu, Europees Commissaris voor Regionaal Beleid, wees erop dat het de voormalige Commissarissen Hahn en Kallas waren die het initiatief namen voor een strategisch partnership voor de Donau. “Violeta en ik zullen dit partnership verder ontwikkelen en versterken. Daarom is het in het belang van alle oeverstaten om nauw en uitgebreid samen te werken”, zei ze.

Cretu wees ook op de resultaten van een studie naar het jobpotentieel van de binnenvaart op de Donau. “Meer goederenvervoer op de Donau zou voor de regio meer dan 8.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs kunnen opleveren. En betere vaaromstandigheden voor cruises en pleziervaart kunnen voor nog meer jobs zorgen”.

Binnenvaartorganisaties

In een gezamenlijke reactie zeggen ook de binnenvaartorganisaties INE, EBU, ESO, de Europese vereniging van binnenhavens EFIP, Pro Danube International (PDI) en de Maritime Ports Administration Constanta blij te zijn met het akkoord over het Masterplan. Volgens hen vormt het huidige gebrek aan onderhoud een bedreiging voor de veilige en kostefficiënte bevaarbaarheid van de Donau.

Volgens het masterplan is een investering van 85 miljoen euro voldoende om een aanvaardbaar serviceniveau voor de rivier te bereiken. Dat wil zeggen 2,5 meter waterdiepte bij lage waterstand over het grootste deel van de rivier. Enkel op het Duitse deel tussen Straubing en Vilshofen geldt een waterdiepte van 2 meter. De jaarlijkse operationele kosten zouden 8 miljoen euro belopen. De Europese Commissie zou bereid zijn om financieel bij te springen. De meeste investeringen zijn nodig voor baggermaterieel, vaarroutemarkering en monitoring van de rivierbodem.

De landen die het Masterplan hebben goedgekeurd, zijn Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Duitsland, Moldavië, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, Slovakije en Oekraïene. Hongarije en Servië hebben de conclusies van het plan nog niet ondertekend, maar laten de deur wel op een kier om dat in een later stadium alsnog te doen.