Derde kwartaal remt haven Gent fors af

De haven van Gent heeft qua maritieme overslag een minder derde kwartaal achter de rug. De uitgesproken groei die in het eerste halfjaar was genoteerd, is daarmee gereduceerd tot een fors lagere winst.

Eind juni stond Gent met 13,2 miljoen ton maritieme overslag nog bijna 6% voor op het eerste halfjaar van 2013. Het eerste kwartaal leverde stevige groei op en het tweede kwartaal was met 6,8 miljoen ton zelfs “het beste in twee jaar” geweest.

Maar in het derde kwartaal sloeg de trend om. Zeeschepen voerden in dat kwartaal 6,2 miljoen ton aan en af. Dat was 400.000 ton of 7% minder dan in de zomermaanden van vorig jaar.

Over de eerste negen maanden komt de maritieme trafiek zo uit op 19,4 miljoen ton. Ten opzichte van eind september vorig jaar is nog maar een kleine stijging van 1,3% te zien. De rorotrafiek zette nochtans een sterke prestatie neer (+12,6% naar 1.62 miljoen ton) en ook de droge bulk hield moeiteloos stand (+6,3% naar 12,62 miljoen ton). Maar daar stonden soms zware verliezen tegenover bij de vloeibare bulk (-11,8% naar 2,6 miljoen ton), het conventioneel stukgoed (-7,5% naar 2,2 miljoen ton) en de containers (-32,5% naar 0,3 miljoen ton).

De binnenvaart deed het in het derde kwartaal wel iets beter. De trafiek per binnenschip nam met 2% toe en klom naar 5,5 miljoen ton (onder meer dankzij betere cijfers voor landbouwproducten). Maar dat volstond lang niet om de daling in het eerste halfjaar weg te werken. Over de hele periode januari-september kijkt de binnenvaart nog aan tegen een daling van 3,7% naar 16,3 miljoen ton.

Dat levert voor zeevaart en binnenvaart samen een totaal op van 11,6 miljoen ton in het derde kwartaal (-3%) en van 35,7 miljoen ton over de eerste negen maanden van het jaar (-1%).