Code 95 al in elf lidstaten in voege getreden

Sinds 10 september moeten in een aantal lidstaten de beroepschauffeurs een zgn. Code 95 hebben. De datum waarop chauffeurs hun nascholing moeten hebben gevolgd (en de Code 95 op hun rijbewijs vermeld staan) is immers niet overal in Europa de zelfde.

De Europese Richtlijn ‘vakbekwaamheid’ regelt de verplichte nascholing voor chauffeurs (Code 95). Ze moeten iedere vijf jaar in totaal 35 uur nascholing volgen. Voor de chauffeurs die reeds in het beroep zaten voor de richtlijn werd ingevoerd, mochten de lidstaten de eerste periode van nascholing verkorten of verlengen tot respectievelijk drie en zeven  jaar. Daardoor verschillen de ingangsdata in de lidstaten.

In de volgende lidstaten moet de chauffeur sinds deze week de Code 95 op zijn of haar rijbewijs hebben: Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Italië, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

In België is de ingangsdatum 10 september 2016 (10 september 2015 voor de bussen) en is de Code 95 dus nog niet vermeld op het rijbewijs. Dat kan voor problemen zorgen in de lidstaten waar de Code 95 al verplicht is.

Om deze te vermijden kan een verklaring in meerdere talen van de site van de FOD Mobiliteit worden gedownload die de chauffeur bij een controle in het buitenland kan overhandigen. Daarin wordt  uitgelegd waarom hij of zij de Code 95 nog niet heeft.